UČITELJSKI ZBOR 2022/23

 
Zadnja posodobitv: 6. 9. 2023

 

PRIIMEK IN IME

 

POUČUJE PROGRAMSKO ENOTO

BEG LAUKO, ALENKA

nemščina, slovenščina za tujce

BEKŠ, JULIJANA

zdravstvena nega, skrb za zdravje, kakovost v zdravstveni negi  

BEVEC, POLONCA

pomočnica ravnateljice, angleščina

BOLTIN, UROŠ

fizika, fizika v zdravstveni negi

BOŽIČ JANEŽIČ, HELENA

zdravstvena nega, praktični pouk, patologija  

BRČKALIJA, JELKA

zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za zdravje

BUTINA, LIDIJA

slovenščina, poslovna komunikacija

BUČAR, MEDEJA

zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za starostnika  

ČEH, BRANKO

SZD-zdrava prehrana, gospodinjstvo, dietetika, zdravstvena nega

DEMŠAR, SIMONA

angleščina, strokovna angleščina

DOLINAR,  MARJANA

anatomija in fiziologija

DOBRUN, ELIZABETA

športna vzgoja

ERŽEN, DOMEN

zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za starostnika 

EGART, SABINA

zdravstvena nega otroka in mladostnika, praktični pouk

FLERIN, ŠPELCA

zdravstvena nega, praktični pouk

FUNDA,  IRENA

laborantka

GAŠPERLIN, TANJA

zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega na specialnih področjih, IM-masaža

GRADIŠAR SEIFERT, KATARINA

šolska svetovalna delavka, svetovanje, osebni izobraževalni načrti, mediacija, karierno svetovanje, vzgoja za socialne vrednote  

GRKMAN, NIKICA

zdravstvena nega, praktični pouk, dolgotrajna oskrba, IM-masaža

GRILJ, IRENA

zdravstvena nega, praktični pouk, vzgoja za zdravje

GNJATIĆ, ROMANA

zdravstvena nega, praktični pouk, vzgoja za zdravje

HABAJEC, TINA

zdravstvena nega, praktični pouk

HROVAT AHAC, TATJANA

zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega na specialnih področjih

ISTENIČ, JASMINA

zdravstvena nega, praktični pouk, nega in oskrba

JAKŠA, JANJA

umetnost, organizatorica interesnih dejavnosti

JANČAR, JANA ALENKA

angleščina, strokovna angleščina

JOVANOVIĆ, BARBARA

šolska svetovalna delavka, koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami, vpisi, izpisi, prepisi, štipendije   

JOVANOV OBLAK, KRISTJAN

zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za starostnika

KASTELIC, KATARINA

zdravstvena nega otroka in mladostnika, praktični pouk

KAČAR, MIHA

športna vzgoja

KLANČIČ, MAJA

šolska svetovalna delavka, psihologija, vzgoja za socialne vrednote

KUNSTELJ, NINA

fizika, fizika v zdravstveni negi

KOCIJANČIČ, SNEŽANA

patologija

KOČEVAR, ZDENKA

zgodovina, geografija, družboslovje

KOŠOROK, EVA

knjižnica, slovenščina

KOSEDNAR VUTE, SABINA

angleščina, strokovna angleščina

KOTNIK, MOJCA

zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega na specialnih področjih, dolgotrajna oskrba

KOZINA, DAMIJANA

zdravstvena nega, praktični pouk, nega nog starostnika, IM-nega nog

KRAKAR, HELENA

zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega otroka in mladostnika

KRALJ, NEVENKA

organizacija praktičnega pouka, zdravstvena nega

LAVRIČ, ALEŠ

športna vzgoja

LOVREC, KSENIJA

zdravstvena nega, praktični pouk, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi, etika

MAUKO DIMOVSKI, JASMINA

športna vzgoja

MEDIJA, NEVENKA

zdravstvena terminologija  

MEGLIČ, TADEJ

matematika

MEJAČ PETEK, LUCIJA

slovenščina, poslovna komunikacija

MLAKAR, URŠKA

matematika, strokovna matematika, računalništvo in informatika

MOZETIČ, TANJA

anatomija in fiziologija

MURSA, MOJCA

matematika, strokovna matematika

OREŠNIK, VERA

tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaključni izpit, organizatorica IKT, računalništvo in informatika

NAHTIGAL, MIHA

računalništvo in informatika

OSOJNIK, NATAŠA

kemija, naravoslovje

PERŠIČ, KATJA

slovenščina, poslovna komunikacija

PEVEC TJAŠA

matematika

PIKOVNIK, ELIZABETA

zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul-nega nog 

PIVK ZAJEC, VLASTA

zdravstvena nega, praktični pouk

POTOČNIK, MATEJA

matematika, strokovna matematika

POPLAS, PETELIN HELENCA

zdravstvena nega, praktični pouk

PREBIL, ANDREJA

organizatorica izrednega izobraževanja

PUC, MATEJA

zdravstvena nega, praktični pouk, SZD-zdrava prehrana, IM-zdrava prehrana in dietetika

RASPOTNIK, V. PATRICIJA

zdravstvena nega, praktični pouk, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi

REBOLJ, NEVA

SZD-zdrava prehrana, biologija, naravoslovje, IM-zdrava prehrana in dietetika 

SLAPAR, ŽIGA

geografija, zgodovina, družboslovje, aktivno državljanstvo

SERAŽIN, NADJA

slovenščina, poslovna komunikacija

SORŠAK, ALEKSANDRA

pomočnica ravnateljice, zdravstvena nega na specialnih področjih, patologija

SPINDLER, NATAŠA

slovenščina, poslovna komunikacija

SUŠNIK, NEŽA

šolska svetovalna delavka, svetovanje, nadarjeni dijaki, vzgoja za socialne vrednote

ŠIFRAR, JURIJ

športna vzgoja

ŠPANOVIĆ, DRAGANA

zdravstvena nega, praktični pouk, kakovost v zdravstveni negi

ŠKRABEC, MARTINA

praktični pouk, zdravstvena nega  

ŠTUHEC, TANJA

zgodovina, družboslovje

STRAJNAR, LEA

zdravstvena nega, praktični pouk

ŠUŠNICA ILC, VESNA

angleščina, strokovna angleščina

TARMAN ŠMIT, IDA

biologija, imunologija in infekcijske bolezni, anatomija in fiziologija, IM-naravoslovje

TEKAVEC, TAMARA

matematika, strokovna matematika

TREVEN, MAJDA

biologija, imunologija in infekcijske bolezni, anatomija in fiziologija

TRONTELJ, ZAVRATNIK MARJANA

zdravstvena nega, praktični pouk, kakovost v zdravstveni negi

URH, BARBARA

angleščina, strokovna angleščina

VIDMAR, KATJA

slovenščina, poslovna komunikacija

VODIŠEK, ROMANA

zdravstvena nega, praktični pouk

VOGRINC, MATEJ

športna vzgoja

VRBOVŠEK, INGE

zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za zdravje

ZABUKOVEC, MOJCA

zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul-masaža

ZALAZNIK, IRENA

matematika

ŽEŽELJ, SANDRA

angleščina, strokovna angleščina

ŽNIDARŠIČ, DARJA

zdravstvena nega, praktični pouk, nega in oskrba, skrb za starostnika

(Skupno 25.501 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost