DEJAVNOSTI

KROŽKI TEKMOVANJA

EKSKURZIJE   TABORI

PROJEKTI

MEDNARODNE IZMENJAVE

DOSEŽKI DIJAKOV

ŠOLSKA MALICA
SPLETNE UČILNICE Moodle - spletne učilnice ARNES UČILNICE
UČNA GRADIVA eZNE
KNJIŽNICA

KOLEDAR DOGODKOV V ŠOL. LETU 2018/19

Februar 2019

DATUM DEJAVNOST
1. – petek

Zimski izpitni rok

Smučarski tabor na Pohorju (A. Lavrič)

6. – sreda 5. pedagoška konferenca ob 14.15 v P 14
7. – četrtek

Proslava ob kulturnem prazniku v telovadnici ob 12.30

Srečanje dijakov in mentorjev, ki sodelujejo pri prireditvah, na predprazničnem kosilu ob 14.30

12.  – torek Gledališka predstava 6 za 4. letnike (razen za 4. h) v Mladinskem gledališču ob 14. uri  (K. Peršič)
15. – petek

Informativni dan (M. Klančič)

Dijaki 1. letnikov: ob 9. uri ogled predstave Življenje je vrednota v Španskih borcih (K. Vidmar)

Dijaki 2. a, 2. b, 2. c, 2. d: predavanje na temo cepljenja v P 14 ob 12. uri (Š. Flerin)

Dijaki 2. e, 2. f, 2. g, 2. k: ogled RCERO ob 8. in 10. uri (M. Zabukovec)

16. – sobota Informativni dan (M. Klančič)
19. – torek Obisk Srednje zdravstvene šole iz Zagreba pod vodstvom g. Josipa Božića, mag. zdr. nege in njegovih sodelavcev (B. Langerholc, T. Koritnik, N. Grkman)
21. – četrtek SVET ŠOLE ob 17. uri
25. – ponedeljek Zimske počitnice

Januar 2019

DATUM DEJAVNOST
3. – četrtek

3. urnik: 3. 1. do 25. 1. 2019

PUD: 3. k, 4. a, 4. e in 4. f

8. – torek Tekmovanje iz angleščine (strokovni aktiv ANG)
15. – torek Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (ocene zaključene do 13.00)
16.  – sreda

Dijaška konferenca ob 11. uri

2. roditeljski sestanki za 4. letnike

Aktiv ravnateljev ljubljanske regije

17. – četrtek

1. ocenjevalna konferenca ob 14.15 v P 14

Predavanje za starše v učilnici 318 od 16.00 do 17.30 (K. Gradišar Seifert, M. Klančič: Odgovornost mladostnika)

2. roditeljski sestanki za 1., 2. in 3. letnike ob 17.30

18. – petek Gledališka predstava (Matiček se ženi) v SNG Ljubljana ob 10. uri za 3. letnike in 4. h (K. Peršič)
22. – torek Zimski športni dan za 1. in 3. letnike
23. − sreda Zimski športni dan za 2. in 4. letnike
29.  – torek 2. seja SVETA STARŠEV ob 17. uri
31. – četrtek 2. seja SVETA ŠOLE ob 17. uri

December 2018

DATUM DEJAVNOST
3. – ponedeljek Delovno srečanje v sklopu projekta K 2 v Zagrebu (L. Matić, T. Hrovat Ahac)
4. – torek Delovno srečanje v sklopu projekta K 2 v Zagrebu (L. Matić, T. Hrovat Ahac)
6. – četrtek Prednovoletno srečanje s sodelavci zdravstvenih in socialnih zavodov ob 18. uri v šolski telovadnici koncert Mance Izmajlove in Benjamina Izmajlova
6.  – četrtek Svet šole ob 17. uri (Vesna Šušnica Ilc)
7. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. g in 4. h  (T. Radošević)
8. – sobota Tabor glasbeno-plesnih šolskih skupin (Katja Vidmar, Matej Bračko)
9. – nedelja Tabor glasbeno-plesnih šolskih skupin (Katja Vidmar, Matej Bračko)
12. − sreda Prednovoletno srečanje s sodelavci in upokojenimi sodelavci ob 17. uri (Mala Drama)
13.  – četrtek

Sestanek celotnega učiteljskega zbora ob 16. uri

Novoletni bazar ob 16.30 (M. Bračko, J. Brčkalija)

Skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00

Novoletni koncert ob 18. uri v telovadnici (M. Bračko, J. Brčkalija)

17. – ponedeljek Plesna predstava za otroke preko RK v FITNESU ob 13. uri (K. Vidmar)
19. – sreda Prednovoletno srečanje za Dijaško skupnost
21. – petek Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
24. – ponedeljek Začetek božično-novoletnih počitnic

November 2018

DATUM DEJAVNOST
6. – torek Načrtovalni sestanek za informativni dan ob 10. uri (M. Klančič, V. Orešnik, P. Bevec in S. Kastelic)
6.  – torek Izvedba delavnic in izobraževanja v Domu starejših Škofljica (K. Lovrec, M. Gornjak Puc, H. Krakar, A. Prebil, T. Koritnik)
7. − sreda 4. pedagoška konferenca ob 14.00 (M. V. Krabonja: Vloga tehnologije v izobraževanju, S. Kocijančič: Poenostavljeno popravljanje kontrolnih nalog s pripomočki na pametnem telefonu. L. Matić: Uporaba e-orodij pri pouku in samoevalvaciji učitelja, E. Pikovnik: Spletna orodja za preverjanje znanja)
9. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. a in 4. b (T. Radošević)
16. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. c in 4. d  (T. Radošević)
16. − petek Obisk Dvojezične gimnazije Lendava (ravnateljica)
19.−20. – pon./tor. XXV. Strokovno srečanje ravnateljev SŠ v Portorožu (ravnateljica)
23. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. e in 4. f (T. Radošević)
26. – ponedeljek

2. urnik: 26. 11. do 21. 12.

PUD: 3. B, 3. F od 26. 11. do 21. 12.

30. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. g in 4. h  (T. Radošević)

Oktober 2018

DATUM DEJAVNOST
1. − ponedeljek

PUD: 4. c, 4. g od 1. 10. 2018 do 26. 10. 2018

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

2. – torek

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

1. športni dan za 1. in 2. letnike

2. – torek Sestanek z direktorji zdravstvenih in socialnih zavodov za Idrijsko-Cerkljansko področje ob 12. uri v Idriji (ravnateljica in E. Pikovnik)
3. − sreda

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

1. športni dan za 1. in 2. letnike

4. – četrtek 1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike
6. – sobota Sprejem za diamantne maturantke in maturante na Brdu (ravnateljica in razredniki)
10. – sreda

3. pedagoška konferenca ob 14.15

Sestanek s starši in dijaki DSP ob 17. uri (Tamara Radošević in gost: Jurij Oblak)

11. – četrtek Razstava Bolečina v UKC ob 14. uri  (P. V. Kobilšek in T. Koritnik)
12. – petek Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  (M. Dolinar in L. Gorjan)
12. – petek Prireditev VDC Tončke Hočevar ob 17. uri v CD (ravnateljica, P. V. Kobilšek in T. Koritnik)
16. − torek Muzikal Cvetje v jeseni za 1. in 2. letnike ob 11. uri v Španskih borcih (K. Peršič)
17. − sreda Izobraževanje za Dijaško skupnost ob 11. 40 (mag. Nina Ana Jäger: Nova šolska zakonodaja in sprejemanje odgovornosti (T. Štuhec)
19. – petek Strokovna ekskurzija v Salzburg in München (Ida Tarman Šmit)
22. − ponedeljek Strokovna ekskurzija za 2. letnike (J. Jakša)
23. – torek Strokovna ekskurzija za 2. letnike  (J. Jakša)
24. − sreda Strokovna ekskurzija za 2. letnike  (J. Jakša)
25.  – četrtek Strokovna ekskurzija v NOVI SAD (A. Lavrič)
25. – četrtek

Dan odprtih vrat Z ZNANJEM DO ZDRAVJA

Dijaki 1. letnikov : ogled predstave Življenje je vrednota ob 10. uri v Šentvidu (K. Vidmar)

Dijaki 2. a, 2. b, 2. c in 2. d ogled RCERO ob 8. in 10. uri (M. Zabukovec)

Ostali dijaki – sodelujoči na DOV

29.  − ponedeljek Jesenske počitnice

September 2018

DATUM DEJAVNOST
10. − ponedeljek 1. roditeljski sestanek
11. – torek

1. roditeljski sestanek

1. pedagoška konferenca ob 14.15 (mag. Nina Ana Jäger: Šolska zakonodaja in novi pravilniki)

12. − sreda

1. roditeljski sestanek

TURNIR DIJAKOV IN PROFESORJEV V ODBOJKI NA MIVKI V MARIBORU (AKTIV ŠVZ)

13. – četrtek

1. roditeljski sestanek

OKROGLA MIZA za dijake na temo Varna vožnja (Nikica Grkman, Matejka Gornjak Puc, Špelca Flerin, Nevenka Kralj)

25. – torek 1. SEJA SVETA STARŠEV
26. − sreda 2. pedagoška konferenca
27. – četrtek 1. SEJA SVETA ŠOLE
29. − sobota Dan šole, pouka prost dan
(Skupno 647 obiskov, današnjih obiskov 1)