DEJAVNOSTI

KROŽKI TEKMOVANJA

EKSKURZIJE   TABORI

PROJEKTI

MEDNARODNE IZMENJAVE

DOSEŽKI DIJAKOV

ŠOLSKA MALICA
SPLETNE UČILNICE Moodle - spletne učilnice ARNES UČILNICE
UČNA GRADIVA eZNE
KNJIŽNICA

KOLEDAR DOGODKOV V ŠOL. LETU 2019/20

September 2019

DATUM DEJAVNOST
2. – ponedeljek Začetek pouka
3. – torek

PRA: 4. a, 4. e, 4. g, 3. k od 3. 9. 2019 do 24. 12. 2019

PUD: 4. b, 4. f od 3. 9. 2019 do 30. 9. 2019

1. urnik: 3. 9. 2019 do 22. 11. 2019

4. −  sreda

PRA: 3. f, 3. g, 2. k od 4. 9. 2019 do 22. 11. 2019

Sestanek s svetovalno službo in organizatoricama PRA in PUD (priprava na roditeljski sestanek)

23. – ponedeljek

1. roditeljski sestanki (glej razpored – P. Bevec)

1. sestanek strokovnega kolegija

24. – torek 1. roditeljski sestanki  (glej razpored – P. Bevec)
25. – sreda

1. roditeljski sestanki  (glej razpored – P. Bevec)

1. pedagoška konferenca: izobraževanje za vse zaposlene (Carmen L. Oven: Veščine javnega nastopanja, dr. Nina Ana Jäger: Komunikacija v konfliktnih situacijah, L. Mejač Petek, L. Butina: Veščine pisne poslovne komunikacije)

26. – četrtek 1. roditeljski sestanki  (glej razpored – P. Bevec)
27.  – petek DAN ŠOLE (strokovna ekskurzija za zaposlene)
28. – sobota Plesno-glasbeni tabor (K. Vidmar, M. Bračko)

KOLEDAR DOGODKOV V ŠOL. LETU 2018/19

Avgust 2019

DATUM DEJAVNOST
19. – ponedeljek Jesenski izpitni rok
20. – torek Jesenski izpitni rok
21. − sreda Jesenski izpitni rok
22. – četrtek Izobraževanje – priprava na novo šolsko leto
23. – petek Izobraževanje – priprava na novo šolsko leto
26. – ponedeljek Začetek tečaja za tujce (A. Beg Lauko)
28. – sreda Sestanek z razredniki
30. – petek Zaključna konferenca za šol. leto 2018/2019 in uvodna konferenca za šol. leto 2019/2020

Julij 2019

DATUM DEJAVNOST
1. – ponedeljek Spomladanski izpitni rok
2. – torek Spomladanski izpitni rok
3. − sreda

Spomladanski izpitni rok

Delovno srečanje ravnateljev na Bledu

4. – četrtek

Spomladanski izpitni rok

Delovno srečanje ravnateljev na Bledu

5. – petek

Podelitev spričeval po spomladanskem izpitnem roku ob 8. uri

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. – ponedeljek Začetek kolektivnega dopusta

Junij 2019

DATUM DEJAVNOST
14. – petek Nagradni izlet (T. Štuhec, M. Klančič, P. Bevec, K. Gradišar Seifert)
17. – ponedeljek Nadomeščanje IND
18. − torek

Nadomeščanje IND

VPIS V 1. LETNIK

19. – sreda

Obisk Botaničnega vrta 2. letniki (IND)

VPIS V 1. LETNIK

POLETNI TABOR V POREČU (Aleš Lavrič, Jasmina Mauko Dimovski)

20. – četrtek

VPIS V 1. LETNIK

POLETNI TABOR V POREČU

21. − petek

ZAKLJUČNA OCENJEVALNA KONFERENCA ob 7.30

Obisk Botaničnega vrta 2. letniki (IND)

POLETNI TABOR V POREČU

24. – ponedeljek

Proslava pred DNEVOM DRŽAVNOSTI ob 9. uri

DELITEV SPRIČEVAL ob 10. uri

27. – četrtek Priprave na spomladanski rok izpitov
28.  – petek Priprave na spomladanski rok izpitov

Maj 2019

DATUM DEJAVNOST
6. – ponedeljek PUD: 2. K
9. – četrtek

Pedagoška konferenca s predstavitvijo mednarodnih dejavnosti ob DNEVU EVROPE ob 14.15 (M. Klančič)

Delavnici za starše:

1. Mladostnik in jaz – praktični nasveti (šolska svetovalna služba) ob 16.30 v učilnici 329

2. Osnove prve pomoči (Darja Žnidaršič z dijaki izbirnega reševalnega modula) ob 17. uri v učilnicah 222 in 224 Skupne govorilne ure za starše od 18.00 do 19.30

11. −  sobota

Nadomeščanje pouka prostega dne 3. 5. 2019

1. letniki: čistilna akcija OČISTIMO POLJANE (N. Kunstelj, K. Meden, L. Gregorič in spremljevalci razredniki)

2. letniki: delavnice PRVA POMOČ  (L. Matić, D. Žnidaršič, V. Pivk Zajec, J. Bekš, K. Lovrec)

3. in 4. letniki: predavanja in delavnice v sklopu projekta Ustvarjalna zdravstvena nega – KOŽA (P. V. Kobilšek, J. Jakša, M. Bračko, A. Fink in sodelujoči v projektu ter učitelji spremljevalci)

PROSLAVA OB DNEVU MEDICINSKIH SESTER in otvoritev razstave za vse dijake in zaposlene ob 11. uri v šolski telovadnici (P. V. Kobilšek, J. Jakša, K. Vidmar)

20. – ponedeljek 2. ocenjevalna konferenca za zaključne letnike ob 14. 15 v veliki predavalnici (za vse zaposlene)
21. – torek

Podelitev spričeval za zaključne letnike

Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit

22. – sreda Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
23. – četrtek Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
24.  – petek Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
25. − sobota Nadomeščanje pouka 24. 12. 2018 − DAN ŠOLE: Strokovna ekskurzija v GORIŠKA BRDA (J. Bekš)
27. – ponedeljek

PUD: 3. c, 3. d, 3. g

Izpitni rok za izboljšanje ocene za zaključne letnike

29. – sreda ZAČETEK SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA PM IN ZI

April 2019

DATUM DEJAVNOST
3. – sreda

Predmaturitetni preizkus  (V. Orešnik)

Sestanek strokovnega kolegija ob 10. uri (glej vabilo)

4. – četrtek Zaključni sestanek ožje delovne skupine za pripravo predmetnika ob 9. uri (V. Orešnik, U. Boltin, A. Fink, S. Kastelic, P. Bevec)
8. −  ponedeljek

Knjižna infuzija (obisk pisatelja M. Tomšiča) ob 10.00 v 302 (L. Butina, N. Spindler, T. Štuhec)

M. Tomšič: Grenko morje

9. – torek

Maturantski ples (M. Potočnik)

Tabor nadarjenih dijakov v Mariboru od 9. do 11. 4.   (T. Radošević)

12. − petek Državno tekmovanje za priznanje Angele Boškin v Mariboru
15. – ponedeljek

Delovno srečanje mednarodnega projekta K 2 od 14. do 16. 4. (L. Matić, M. Kotnik, T. Hrovat Ahac, M. Škrabec)

Delovno srečanje ravnateljev v Radencih od 15. do 17. 4. (S. Kastelic)

19. – petek Proslava ob DNEVU PROSTOVOLJCEV ob 11.40 (K. Peršič, N. Osojnik, N. Kralj, J. Mauko Dimovski)
24.  – sreda Pedagoška konferenca od 14.00 do 16.30 (Carmen L. Oven: Načela pedagoške in poslovne komunikacije)
26. − petek Obisk ocenjevalca projekta Šola ambasadorka (S. Kosednar, T. Radošević)
29. – ponedeljek PRVOMAJSKE POČITNICE

Marec 2018

DATUM DEJAVNOST
4. – ponedeljek

5. urnik: 4. 3. do 21. 6. 2019

PUD: 4. b, 3. a, 3. e od 4. 3. do 29. 3. 2019

6. – sreda Skupnost zdravstva, farmacije, kemije in kozmetike ob 10. uri v 329
13. – sreda Pedagoška konferenca ob 14. uri v P 14: OKROGLA MIZA z naslovom: Kako delati z dijaki s posebnimi potrebami? Sodelujoči: Peter Svetina, varuh človekovih pravic, dr. Natalija Vovk Ornik, vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu RS za šolstvo, Jurij Oblak, študent, ki je bil dijak z DSP, Tamara Kek, predstavnica staršev, Tanja Gašperlin, predstavnica zaposlenih in Tamara Radošević, koordinatorica dijakov z odločbo DSP na šoli
21.  – četrtek

Predavanja za starše in Mestno občino Ljubljana ŠOLA ZDRAVJA DANES ZA JUTRI od 17.00 do 18.00

Sestanek celotnega učiteljskega zbora ob 17.30

Skupne govorilne ure od 18.00 do 19.30

27. – sreda Sestanek strokovnega kolegija ob 10. uri

Februar 2019

DATUM DEJAVNOST
1. – petek

Zimski izpitni rok

Smučarski tabor na Pohorju (A. Lavrič)

6. – sreda 5. pedagoška konferenca ob 14.15 v P 14
7. – četrtek

Proslava ob kulturnem prazniku v telovadnici ob 12.30

Srečanje dijakov in mentorjev, ki sodelujejo pri prireditvah, na predprazničnem kosilu ob 14.30

12.  – torek Gledališka predstava 6 za 4. letnike (razen za 4. h) v Mladinskem gledališču ob 14. uri  (K. Peršič)
15. – petek

Informativni dan (M. Klančič)

Dijaki 1. letnikov: ob 9. uri ogled predstave Življenje je vrednota v Španskih borcih (K. Vidmar)

Dijaki 2. a, 2. b, 2. c, 2. d: predavanje na temo cepljenja v P 14 ob 12. uri (Š. Flerin)

Dijaki 2. e, 2. f, 2. g, 2. k: ogled RCERO ob 8. in 10. uri (M. Zabukovec)

16. – sobota Informativni dan (M. Klančič)
19. – torek Obisk Srednje zdravstvene šole iz Zagreba pod vodstvom g. Josipa Božića, mag. zdr. nege in njegovih sodelavcev (B. Langerholc, T. Koritnik, N. Grkman)
21. – četrtek SVET ŠOLE ob 17. uri
25. – ponedeljek Zimske počitnice

Januar 2019

DATUM DEJAVNOST
3. – četrtek

3. urnik: 3. 1. do 25. 1. 2019

PUD: 3. k, 4. a, 4. e in 4. f

8. – torek Tekmovanje iz angleščine (strokovni aktiv ANG)
15. – torek Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (ocene zaključene do 13.00)
16.  – sreda

Dijaška konferenca ob 11. uri

2. roditeljski sestanki za 4. letnike

Aktiv ravnateljev ljubljanske regije

17. – četrtek

1. ocenjevalna konferenca ob 14.15 v P 14

Predavanje za starše v učilnici 318 od 16.00 do 17.30 (K. Gradišar Seifert, M. Klančič: Odgovornost mladostnika)

2. roditeljski sestanki za 1., 2. in 3. letnike ob 17.30

18. – petek Gledališka predstava (Matiček se ženi) v SNG Ljubljana ob 10. uri za 3. letnike in 4. h (K. Peršič)
22. – torek Zimski športni dan za 1. in 3. letnike
23. − sreda Zimski športni dan za 2. in 4. letnike
29.  – torek 2. seja SVETA STARŠEV ob 17. uri
31. – četrtek 2. seja SVETA ŠOLE ob 17. uri

December 2018

DATUM DEJAVNOST
3. – ponedeljek Delovno srečanje v sklopu projekta K 2 v Zagrebu (L. Matić, T. Hrovat Ahac)
4. – torek Delovno srečanje v sklopu projekta K 2 v Zagrebu (L. Matić, T. Hrovat Ahac)
6. – četrtek Prednovoletno srečanje s sodelavci zdravstvenih in socialnih zavodov ob 18. uri v šolski telovadnici koncert Mance Izmajlove in Benjamina Izmajlova
6.  – četrtek Svet šole ob 17. uri (Vesna Šušnica Ilc)
7. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. g in 4. h  (T. Radošević)
8. – sobota Tabor glasbeno-plesnih šolskih skupin (Katja Vidmar, Matej Bračko)
9. – nedelja Tabor glasbeno-plesnih šolskih skupin (Katja Vidmar, Matej Bračko)
12. − sreda Prednovoletno srečanje s sodelavci in upokojenimi sodelavci ob 17. uri (Mala Drama)
13.  – četrtek

Sestanek celotnega učiteljskega zbora ob 16. uri

Novoletni bazar ob 16.30 (M. Bračko, J. Brčkalija)

Skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00

Novoletni koncert ob 18. uri v telovadnici (M. Bračko, J. Brčkalija)

17. – ponedeljek Plesna predstava za otroke preko RK v FITNESU ob 13. uri (K. Vidmar)
19. – sreda Prednovoletno srečanje za Dijaško skupnost
21. – petek Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
24. – ponedeljek Začetek božično-novoletnih počitnic

November 2018

DATUM DEJAVNOST
6. – torek Načrtovalni sestanek za informativni dan ob 10. uri (M. Klančič, V. Orešnik, P. Bevec in S. Kastelic)
6.  – torek Izvedba delavnic in izobraževanja v Domu starejših Škofljica (K. Lovrec, M. Gornjak Puc, H. Krakar, A. Prebil, T. Koritnik)
7. − sreda 4. pedagoška konferenca ob 14.00 (M. V. Krabonja: Vloga tehnologije v izobraževanju, S. Kocijančič: Poenostavljeno popravljanje kontrolnih nalog s pripomočki na pametnem telefonu. L. Matić: Uporaba e-orodij pri pouku in samoevalvaciji učitelja, E. Pikovnik: Spletna orodja za preverjanje znanja)
9. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. a in 4. b (T. Radošević)
16. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. c in 4. d  (T. Radošević)
16. − petek Obisk Dvojezične gimnazije Lendava (ravnateljica)
19.−20. – pon./tor. XXV. Strokovno srečanje ravnateljev SŠ v Portorožu (ravnateljica)
23. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. e in 4. f (T. Radošević)
26. – ponedeljek

2. urnik: 26. 11. do 21. 12.

PUD: 3. B, 3. F od 26. 11. do 21. 12.

30. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. g in 4. h  (T. Radošević)

Oktober 2018

DATUM DEJAVNOST
1. − ponedeljek

PUD: 4. c, 4. g od 1. 10. 2018 do 26. 10. 2018

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

2. – torek

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

1. športni dan za 1. in 2. letnike

2. – torek Sestanek z direktorji zdravstvenih in socialnih zavodov za Idrijsko-Cerkljansko področje ob 12. uri v Idriji (ravnateljica in E. Pikovnik)
3. − sreda

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

1. športni dan za 1. in 2. letnike

4. – četrtek 1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike
6. – sobota Sprejem za diamantne maturantke in maturante na Brdu (ravnateljica in razredniki)
10. – sreda

3. pedagoška konferenca ob 14.15

Sestanek s starši in dijaki DSP ob 17. uri (Tamara Radošević in gost: Jurij Oblak)

11. – četrtek Razstava Bolečina v UKC ob 14. uri  (P. V. Kobilšek in T. Koritnik)
12. – petek Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  (M. Dolinar in L. Gorjan)
12. – petek Prireditev VDC Tončke Hočevar ob 17. uri v CD (ravnateljica, P. V. Kobilšek in T. Koritnik)
16. − torek Muzikal Cvetje v jeseni za 1. in 2. letnike ob 11. uri v Španskih borcih (K. Peršič)
17. − sreda Izobraževanje za Dijaško skupnost ob 11. 40 (mag. Nina Ana Jäger: Nova šolska zakonodaja in sprejemanje odgovornosti (T. Štuhec)
19. – petek Strokovna ekskurzija v Salzburg in München (Ida Tarman Šmit)
22. − ponedeljek Strokovna ekskurzija za 2. letnike (J. Jakša)
23. – torek Strokovna ekskurzija za 2. letnike  (J. Jakša)
24. − sreda Strokovna ekskurzija za 2. letnike  (J. Jakša)
25.  – četrtek Strokovna ekskurzija v NOVI SAD (A. Lavrič)
25. – četrtek

Dan odprtih vrat Z ZNANJEM DO ZDRAVJA

Dijaki 1. letnikov : ogled predstave Življenje je vrednota ob 10. uri v Šentvidu (K. Vidmar)

Dijaki 2. a, 2. b, 2. c in 2. d ogled RCERO ob 8. in 10. uri (M. Zabukovec)

Ostali dijaki – sodelujoči na DOV

29.  − ponedeljek Jesenske počitnice

September 2018

DATUM DEJAVNOST
10. − ponedeljek 1. roditeljski sestanek
11. – torek

1. roditeljski sestanek

1. pedagoška konferenca ob 14.15 (mag. Nina Ana Jäger: Šolska zakonodaja in novi pravilniki)

12. − sreda

1. roditeljski sestanek

TURNIR DIJAKOV IN PROFESORJEV V ODBOJKI NA MIVKI V MARIBORU (AKTIV ŠVZ)

13. – četrtek

1. roditeljski sestanek

OKROGLA MIZA za dijake na temo Varna vožnja (Nikica Grkman, Matejka Gornjak Puc, Špelca Flerin, Nevenka Kralj)

25. – torek 1. SEJA SVETA STARŠEV
26. − sreda 2. pedagoška konferenca
27. – četrtek 1. SEJA SVETA ŠOLE
29. − sobota Dan šole, pouka prost dan
(Skupno 2,104 obiskov, današnjih obiskov 1)