KOLEDAR DOGODKOV V ŠOL. LETU 2017/18

 

Avgust 2018

DATUM DEJAVNOST
16. – četrtek JESENSKI IZPITNI ROK
17. – petek JESENSKI IZPITNI ROK
21. – torek Delovno srečanje izven šole (priprava na novo šolsko leto z izobraževanjem)
22. – sreda

Sestanek z razredniki 1. in 2. letnikov ob 8. uri

Sestanek z razredniki 3. in 4. letnikov ob 10. uri

31. – petek Zaključna konferenca za šol leto 2017/2018 in Uvodna konferenca za šolsko leto 2018/2019

Julij 2018

DATUM DEJAVNOST
2. – ponedeljek Spomladanski izpitni rok
3. – torek Spomladanski izpitni rok
4. – sreda Spomladanski izpitni rok
5. – četrtek Delitev spričeval po spomladanskem izpitnem roku in dopisna konferenca
6. – petek Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in delitev spričeval
9. – ponedeljek Začetek kolektivnega dopusta

Junij 2018

DATUM DEJAVNOST
5. – torek 3. seja SVETA STARŠEV ob 17. uri v učilnici 202
6. – sreda Sestanek strokovnega kolegija ob 10. uri
10. – nedelja Nagradni izlet za glasbene skupine
14. – četrtek Nagradni izlet za dijake s posebnimi zaslugami za šolo
20. – sreda Športni dan oz. zaključni izleti
21. – četrtek 2. ocenjevalna konferenca za 1., 2. in 3. letnike ob 12. uri
22. – petek Delitev spričeval in proslava ob dnevu državnosti
27. – sreda Priprave na spomladanski rok izpitov
28. – četrtek Priprave na spomladanski rok izpitov
29. – petek Začetek spomladanskega izpitnega roka

Maj 2018

DATUM DEJAVNOST
2. – sreda Strokovna ekskurzija v Amsterdam
3. – četrtek PUD 2. K od 3. 5. do 20. 6.
7. – ponedeljek Delovno srečanje strokovnega kolegija na temo šolske zakonodaje ob 11. uri
8. – torek Začetek usposabljanja mentorjev za praktično usposabljanje dijakov (T. Koritnik)
9. – sreda

OBELEŽITEV DNEVA EVROPE (S. Kosednar, T. Radošević)

6. pedagoška konferenca ob 14. uri  (Predstavitev mednarodnih dejavnosti na šoli – M. Klančič)

10. – četrtek

Predavanje za starše, zaposlene in prebivalce Ljubljane ŠOLA ZDRAVJA DANES ZA JUTRI ob 16.uri

Skupne govorilne ure od 18.00 do 19.30

14. – ponedeljek

SLOVESNO PRAZNOVANJE MEDNARODNEGA DNEVA BABIC IN MEDICINSKIH SESTER

Slovesnost ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester s svečano podelitvijo priznanj ob 12. uri in strokovni dan s predstavitvijo projekta Ustvarjalna zdravstvena nega (P. V. Kobilšek s sodelavci)

16. – sreda Sodelovanje na prireditvi Poljane pojejo ob 10.30 (Matej Bračko z glasbeniki in Karolina Jenko)
18. – petek Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike ob 7.30
19. – sobota Simulacije v zdravstvu, zaščiti in reševanju (L. Matič in Julijana Bekš) ter čistilna akcija OČISTIMO POLJANE
21. – ponedeljek Podelitev spričeval za zaključne letnike
22. – torek Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
23. – sreda Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
24. – četrtek Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
25. – petek Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
28. – ponedeljek Rok za izboljšanje ocen za zaključne letnike

April 2018

DATUM DEJAVNOST
2. – ponedeljek Velikonočni ponedeljek
4. – sreda

5. pedagoška konferenca ob 14.15 (M. Klančič: Komunikacija s starši, mag. Vesna Šušnica Ilc: Formativno spremljanje, Tanja Giuliatti Davinić: Komunikacija z gluhimi in naglušnimi, mag. Ksenija Lovrec: Komunikacija z dijaki)

Sestanek s starši, dijaki in učitelji spremljevalci na strokovno ekskurzijo v Amsterdam ob 16.30 (A. Lavrič)

6. – petek Državno tekmovanje iz znanja zdravstvene nega v Celju (T. Hrovat  Ahac. K. Lovrec, T. Gašperlin, P. Bevec, S. Kastelic)
12. – četrtek 70-letnica Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor (S. Kastelic, L. Matić)
18. – sreda Bralni klub z Alojzom Ihanom ob 13.20 (L. Butina, N. Spindler)
16. – 18. Srečanje ravnateljev v Radencih (S. Kastelic)
17. – torek Obisk dijakov in učiteljev iz Medicinske škole Novi Sad (L. Matič, T. Koritnik, S. Kocijančič, P. Bevec)
20. – petek Proslava ob DNEVU PROTOVOLJCEV (N. Kralj, N. Osojnik)
17. – 20. Izmenjava nadarjenih dijakov iz Ljubljane, Maribora in Celja (T. Radoševič)
24. – torek Maturantski ples (M. Potočnik, A. Lavrič)
27. – petek Začetek prvomajskih počitnic

Marec 2018

DATUM DEJAVNOST
1. – četrtek Seznanitev z uspehom – ZI
2. – petek Obisk VZE (Vojaške zdravstvene enote) Štula za 4. g in 4. h  (Bevec, Langerholc, Flerin, Peršič)
5. – ponedeljek Seznanitev z uspehom – PM
7. – sreda 4. sestanek strokovnega kolegija ob 10. uri
14. – sreda Montessori izobraževanje
15. – četrtek

ob 16. uri v P 14: predavanje za zaposlene  –   mag. Nina Ana Jäger: Pravna zaščita učitelja

ob 16. uri v 318: predavanje za starše – Maja Klančič in Katarina Gradišar Seifert: Disciplina in sprejemanje odgovornosti

od 18.00 do 19.30: Skupne govorilne ure

od 19.00 do 20.30: Prireditev ob materinskem dnevu

16. – petek Raziskava PISA (K. Gradišar Seifert)
21. – sreda Montessori izobraževanje
28. – sreda Predmaturitetni preizkus 2018

Februar 2018

DATUM DEJAVNOST
1. – četrtek Začetek poklicne mature zimski rok: SLO – pisno
2. – petek

ZNE – pisno

Obisk VZE (Vojaške zdravstvene enote) Štula za 4. c in 4. f  (Koritnik, Filipič, Tekavec, Matič)

5. – ponedeljek

ANG, MAT – pisno

SLO ZI – pisno

6. – torek

SZ – storitev

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU OB 13.15 V TELOVADNICI (gosta: literarni zgodovinar dr. Igor Saksida in raper Rok Terkaj)

8. – četrtek SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
9. – petek INFORMATIVNI DAN
10. – sobota INFORMATIVNI DAN
12. – ponedeljek

Ustni izpiti PM (ANG; MAT)

Svet šole ob 17. uri

13. – torek Ustni izpiti PM (ZN)
15. – četrtek Ustni izpiti PM (SLO)
16. – petek Ogled RCERO Ljubljana (Tanja Gašperlin in Mojca Zabukovec s 3. a po pouku)
19. – ponedeljek ZIMSKE POČITNICE
26. – ponedeljek

Montessori izobraževanje

5. urnik: 26. 2. do 13. 6. 2018

PUD: 3. a, 3. d, 3. g, 4. e od 26. 2. do 23. 3. 2018

28. – sreda PRA: 3. b, 3. c, 3. f od 28. 2. do 18. 5. 2018

Januar 2018

DATUM DEJAVNOST
3. − sreda

3. urnik: 3. 1. do 26. 1. 2018, PUD: 3. K od 3. 1. do 18. 5. 2018

PUD: 4. A, 4. B, 4. D od 3. 1. do 30. 1. 2018

10. – sreda Sestanek organizacijskega odbora za pripravo informativnega dne
15. − ponedeljek

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

Konferenca DIJAŠKE SKUPNOSTI

16. – torek 1. ocenjevalna konferenca ob 14.15 v veliki predavalnici
17. – sreda 2. roditeljski sestanek
18. – četrtek

Muzikal Vesna v Španskih borcih ob 12.00 do 14.15 za 1. E, F, G, 2. A, B, C, D, E, F, G, 3. E, H

3. pedagoška konferenca: izobraževanje na temo OCENJEVANJE ZNANJA od 14.30 do 16.30

2. roditeljski sestanek

19. – petek 2. roditeljski sestanek
23. – torek

Zimski športni dan za 1. in 3. letnike

2. seja SVETA STARŠEV

24. – sreda Zimski športni dan za 2. in 4. letnike
25. – četrtek 2. seja SVETA ŠOLE ob 17. uri
29. – ponedeljek 4. urnik: 29. 1. do 16. 2. 2018

 

December 2017

DATUM DEJAVNOST
4. − ponedeljek Gledališka predstava Vse o ženskah v MGL ob 19.30 za sodelavce v zdravstvenih in socialnih ustanovah
4. − ponedeljek Predčasne volitve predstavnikov delavcev v Svet šole
6. – sreda Izobraževanje Montessori za starejše (1. skupina)
6. – sreda Volitve predstavnikov delavcev v Svet šole
12. – torek Prednovoletno srečanje s sodelavci in upokojenimi delavci šole ob 16. uri v Gostilni ČAD
13. – sreda Izobraževanje Montessori za starejše (2. skupina)
13. – sreda POKAŽI, KAJ ZNAŠ ob 12.30 (T. Štuhec)
13. – sreda Sestanek strokovnega kolegija ob 10. uri
14. – četrtek NOVOLETNI BAZAR (Jelka Brčkalija in Matej Bračko)
18. – ponedeljek Dobrodelna tekma v odbojki med dijaki in profesorji ob 14.10 (Dijaška skupnost in Aleš Lavrič)
20. – sreda Ogled muzikala Vesna ob 12. uri v Cankarjevem domu (Katja Peršič)
21. – četrtek Prednovoletno srečanje za DIJAŠKO SKUPNOST
22. – petek PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (Katja Peršič)
22. – petek Dobrodelna prireditev za otroke preko RK ob 13. uri  (Katja Vidmar)
25. – ponedeljek BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
26. − torek BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE

November 2017

DATUM DEJAVNOST
1. − sreda Jesenske počitnice
2. − četrtek Jesenske počitnice
3. – petek Jesenske počitnice
8. – sreda 2. sestanek strokovnega kolegija ob 10. uri
8. – sreda 2. izobraževanje v ciklu Montessori za starejše (1. skupina)
10. – petek Vodeni strokovni ogled VOJAŠKE ZDRAVSTVENE ENOTE v Šentvidu (4. a, 4. b)
15. – sreda 2. izobraževanje v ciklu Montessori za starejše (2. skupina)
16. – četrtek 1. skupne govorilne ure od 18.00 do 19.30
16. – četrtek

Predavanje za starše: Značilnosti adolescence s poudarkom na prehodu iz osnovne v srednjo šolo

(M. Klančič in K. Gradišar Seifert) ob 16. uri v P 14

16. – četrtek Sestanek pred skupnimi govorilnimi urami ob 17.30 v zbornici (poročilo o evakuaciji, aktualna obvestila)
17. – petek Vodeni strokovni ogled VOJAŠKE ZDRAVSTVENE ENOTE v Šentvidu (4. d, 4. e)
20. in 21. – pon. in tor. Strokovno srečanje ravnateljev v Portorožu
22. – sreda Dan odprtih vrat Z ZNANJEM DO ZDRAVJA (310 dijakov sodeluje na DOV, ostali ogled filma ČUDO v Koloseju ob 9. uri)
27. − ponedeljek

2. urnik: 27. 11. do 22. 12.

PUD: 3. E, 3. H od 27. 11. do 22. 12.

Oktober 2017

DATUM DEJAVNOST
2. – ponedeljek PUD: 4. F, 4. G, od 2. 10. do 24. 10. 2017
3.  – torek Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Bolnica Franja in Cerklanjski muzej)
4. − sreda Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Bolnica Franja in Cerklanjski muzej)
5. − četrtek Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Bolnica Franja in Cerklanjski muzej)
11. − sreda Pedagoška konferenca ob 14.30 v P 14 (Aksinija Kermauner Inkluzija – izziv, obogatitev ali težava?)
11. – sreda Srečanje s starši in dijaki DSP ob 17.00 v P 14
18. – sreda 1. izobraževanje v ciklu Montessori za stare
18. – sreda 2. sestanek strokovnega kolegija
24. – torek Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Neznano zamejstvo)
25. – sreda Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Neznano zamejstvo)
26. – četrtek Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Neznano zamejstvo)
29. – nedelja Ljubljanski maraton
30. − ponedeljek Jesenske počitnice

September 2017

DATUM DEJAVNOST
1. – petek Začetek pouka, 1. urnik: 4. 9.−25.11.2017
4. – ponedeljek
  • PUD: 4. C, 4. H, od 4. 9. do 29. 9. 2017
  • PRA: 4. a, 4. b, 4. d, 4. e, 3. k od 4. 9. do 19. 12. 2017
6.  − sreda PRA: 3. e, 3. h, 2. k od 6. 9. do 24. 11. 2017
11. − ponedeljek RODITELJSKI SESTANKI po razporedu
12. − torek RODITELJSKI SESTANKI po razporedu
13. − sreda RODITELJSKI SESTANKI po razporedu
14. – četrtek RODITELJSKI SESTANKI po razporedu
15. – petek Športno tekmovanje šol članic SZFKK – odbojka na mivki
19. – torek 1. športni dan za dijake 1. in 3. letnikov
20. – sreda 1. športni dan za dijake 2. in 4. letnikov
26. – torek 1. SEJA SVETA STARŠEV
27. − sreda PEDAGOŠKA KONFERENCA
28. – četrtek 1. SEJA SVETA ŠOLE
29. – petek DAN ŠOLE