DIJAKOM IN STARŠEM SVETUJEMO

 

VPISI IN PREPISI

Svetuje: Lara Jereb

 • Vpis v srednjo šolo
 • Preusmeritev v drug program
 • Ponavljanje
 • Izpisi
 • Štipendiranje

.

UČNO PODROČJE

Svetuje: Neža Cerar, Gregor Mešič

 • Prilagajanje spremembam  na prehodu iz osnovne v srednjo šolo
 • Učna neuspešnost
 • Tehnike in načini učenja
 • Neizpolnjevanje šolskih obveznosti
 • Izostajanje od pouka
 • Pomoč pri izboljševanju medsebojnih odnosov in vzdušja v razredu
 • Pomoč dijakom tujcem

OSEBNE IN SOCIALNE STISKE

Svetuje: Neža Cerar, Gregor Mešič

 • Čustvene in vedenjske težave
 • Socialne težave
 • Avtoagresivno vedenje
 • Motnje hranjenja
 • Druge odvisnosti
 • Težave z vrstniki
 • Težave v družini
 • Mediacija

V ta namen se povezujemo z mnogimi zunanjimi institucijami (centri za socialno delo, Klinični oddelek za mentalno zdravje, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, policija…).

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Svetuje: Barbara Jovanovič

 • Koordinacija dijakov s posebnimi potrebami

NADARJENI DIJAKI

Svetuje: Neža Cerar

 • Koordinacija nadarjenih dijakov

KARIERNO SVETOVANJE

Svetuje: Lara Jereb

 • Svetovanje v zvezi z izbiro poklica in nadaljnjim izobraževanjem
 • Pomoč pri vpisu na visokošolske zavode
 
 
 
(Skupno 2.816 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost