Zakaj na našo šolo? Predstavitveni film  
Spletkanje
299__120x_Prispevki dijakov_2Prispevki naših dijakov
 

PROJEKTI

EKOŠOLA

Vodji:  Špela Flerin, Tanja Gašperlin V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, v okviru društva DOVES. Projekt Ekošola

 

 

 

 • Uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šolein s tem dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.
 • Gradi vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu.
 • Je metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.
 • Poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo.

Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Okoljska vzgoja  sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta posebej:

 • Vključuje naravoslovne dejavnosti za povezovanje ciljev in vsebin med predmeti.
 • Vključuje vrednostne cilje v življenje šole.
 • Organizira dejavnosti z mladimi, ki so odraz ustvarjalnosti novih idej in akcij.
 • Celovito organizira vzgojno dela znotraj šole v povezavi s krajem in nosilci odločanja.
 • Povezuje mlade med državami Evrope in sveta.
 • Ekošola je šola za življenje.

Cilji slovenske Ekošole

 • Vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.
 • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.
 • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje).
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 • Povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi.
 • Povezovanje med Ekošolami doma, v okviru EU in širše.

HRANA NI ZA TJAVENDAN (v okviru EKOŠOLE)

Mentorica: Matejka Gornjak

 

 

Predstavitev

Ali ste vedeli, da vsak Slovenec letno zavrže 82 kilogramov hrane? Vabimo vas, da sodelujete v projektu »za manj zavržene hrane«, s katerim želimo, da bomo bolj skrbno ravnali s hrano. Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato naš cilj ni kopičenje odpadkov, temveč iščemo rešitve, da jih ustvarimo čim manj – tudi na področju prehrane. Temeljni namen projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane ter spodbujati praktično uporabo neporabljene oziroma nezaužite hrane. Hkrati pa s pomočjo izvajanja aktivnosti v okviru projekta dvigniti raven znanja o kakovostni, polnovredni prehrani in vse udeležence spodbujati k »pametni izbiri in porabi« hrane ter pravilnemu recikliranju in odlaganju ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke). Projekt je namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti kot poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano.

Potek projekta

V okviru projekta »Hrana ni za tjavedan« bodo dijaki spremljali in analizirali jedilnike v šoli in gospodinjstvih, ravnanje s hrano med obroki in po njej, količino in vrsto zavržene hrane ter njeno nadaljnjo pot, oblikovali priporočila za zmanjšanje zavržene hrane in izvedli aktivnosti  v šoli ter tudi doma spoznali in udejanjali svojo vlogo pri odgovornemu ravnanju s prehrambnimi izdelki. Projekt je torej namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti in poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano tako na ravni posameznika kot ustanove.

Namen projekta

 • Zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne ter zavržene hrane doma in v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadek).
 • Spodbujanje praktične uporabo neporabljene hrane in prikaz pravilnega načina shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
 • Pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s prehrambnimi izdelki in hrano.
 • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

 

Poročila o projektu

KNJIŽNA INFUZIJA - LITERARNE URICE S KNJIŽEVNIKI

Mentorici: Nataša Spindler, Lidija Butina

Knjižna infuzija s pisateljico Ireno Velikonja v aprilu 2015
Knjižna infuzija s pisateljem Goranom Vojnovićem v aprilu 2016

V sredo, 6. aprila, smo tudi letos v mesecu knjige pripravili prav posebno Knjižno infuzijo. Obiskal nas je pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović, ki se rad predstavi kot bivši fužinski mladenič in košarkar. Izvedeli smo veliko podrobnosti o njem in njegovih romanih (Čefurji raus in Jugoslavija, moja dežela), zaključili pa smo srečanje z mislijo na tri njegove največje vrednote: ljubezen (o kateri govori v najnovejšem romanu Figa), iskrenost in poštenost. Goranu Vojnoviću želimo še veliko dobrih romanov, mi pa se vidimo naslednje leto aprila na Knjižni infuziji!

 

 

NADARJENI DIJAKI

Vodja: Andreja Prebil

PROJEKT OBMOČNEGA RK LJUBLJANA: SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAM

Vodja: Julijana Bekš Sodelovanje z Območnim združenje Rdečega križa Ljubljana poteka na naslednjih področjih:

 

 

 

 

 

 

 

 • Projekt »Prva pomoč-pomagam prvi«. Nekatere profesorice, ki imajo licenco za prvo pomoč izvajajo delavnice prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil.
 • V mesecu marcu bomo na šoli organizirali tečaj in priprave na izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil.
 • Projekt »Samo eno življenje imaš«: zainteresirani dijaki/dijakinje po začetnem usposabljanju izvajajo delavnice prve pomoči v osnovnih šolah.
 • Sodelovanje na tekmovanju srednješolskih ekip iz prve pomoči. Ekipa ima redne treninge in priprave vsako sredo ob 14.10 v 222. Tekmovanje bo v maju 2016.
 • Sodelovanje dijakov na dnevih prometne varnosti na OŠ s stojnicami in delavnicami.
 • Predstavnica« Kluba 25 »iz OZRK Ljubljana bo izvajala delavnice o krvodajalstvu v vseh 3.letnikih. V mesecu februarju bomo izvedli krvodajalsko akcijo.

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

Vodji: Nikica Grkman in Irena Funda

Na Srednji zdravstveni šoli  Ljubljana že 15. leto izvajamo projekt Prostovoljno socialno delo (PSD), v katerega je vsako leto vključenih več kot 250 dijakov, ki jih uspešno vodi 30 profesorjev – mentorjev.

Mentorji seznanijo dijake:

 • z vso potrebno dokumentacijo, ki jo za opravljanje PSD potrebujejo,
 • s cilji PSD, s časom in krajem izvajanja,
 • z načeli PSD in
 • z vsemi drugimi pomembnimi informacijami.

Dijaki opravljajo prostovoljsko delo, v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi pravili ter pravili prostovoljske organizacije. Delo prostovoljca ni plačano. Prostovoljci delajo na različnih področjih:

 • delo z malčki v vrtcu,
 • delo z mladimi: učna pomoč, druženje, sodelovanje na različnih delavnicah,
 • druženje s starejšimi: sprehodi, branje,igranje družabnih iger, učenje računalništva,
 • usmerjanje pacientov v bolnišnicah, spremljanje na preiskave, druženje s pacienti in svojci.

Več informacij lahko dobite pri koordinatoricah:

Obrazci za prostovoljce:

 

SKRB ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ZAPOSLENIH

Vodja: Andreja Prebil

UČEČA SE ORGANIZACIJA

Vodja: Branka Langerholc

Projekt v svojem osnovnem delovanju ni namenjen neposredno dijakom. Več o projektu najdete na povezavi: http://www.llacademia.com/.

ŠOLSKA REVIJA FETI

Vodja: Nadja Seražin

Revijo ustvarjajo dijakinje, dijaki ter profesorice, profesorji naše šole. Prispevki zaobjamejo vse pisano šolsko dogajanje, od zabave do resnega dela, ter tudi mladostniški utrip v prostem času.

V Fetiju se lahko preizkusijo vsi, ki jih navdušuje novinarsko delo  – od umetnostnega pisanja, komentiranja, kritiziranja, fotografiranja …, zato vabljeni med nas!

VARNA POT

Vodji: Matejka Gornjak, Marta Sirk

» 5X STOP JE COOL« je preventivna dejavnost Zavoda VARNA POT, s katero želimo ozavestiti naše dijake, udeležence v prometu, o pravilnem ravnanju in preventivnih varnostnih ukrepih, ter s tem zmanjšati število smrtnih žrtev in poškodovancev v prometu v obdobju preden tudi sami sedejo za volan. Preko socialnih iger jim poskušajo približati določene podatke in podati znanje in način razmišljanja oz. pravilne presoje vedenja v prometu, preventive pred nevarnostjo ter strpnost in kulturen odnos v prometu. Seznanjajo se s posledicami prehitre in agresivne vožnje, nepravilne uporabe oz. neuporabe varnostnega pasu v avtomobilu in čelade na kolesu, z nevarnostjo neupoštevanja prometnih predpisov ter vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, predvsem najpogosteje zlorabljenega – alkohola.

Delavnica je sestavljena iz treh delov:

1. del: dijaki so razdeljeni v skupine. V vsaki skupini moderator opravi 2 urni del, ki sestoji iz prej omenjenih skupinskih interaktivnih iger. Po vsaki igri sledi diskusija.

2. del: dijaki se srečajo z vrstnikom, z žrtvijo prometne nesreče, ki z njimi deli svojo izkušnjo. Ob podpori strokovnjaka le-ta pove zgodbo o življenju pred in po prometni nesreči, ki mu je za vedno spremenila življenje.

3. del: strokovnjak s področja prometne varnosti predstavi še kratke filme na temo mladi, promet in alkohol ter svetuje  glede varnosti v prometu.

Delavnica se zaključi s kratkim vprašalnikom, ki ga izpolnijo vsi dijaki. Evalvacijo delavnic izvede Zavod varna pot, ki šoli posreduje rezultate in z njim uspešno sodelujemo že več let.

Po mnenju dijakov in učiteljev so delavnice zelo koristne in zato smo prepričani, da tudi kot šola veliko prispevamo pri varnosti dijakov v cestnem prometu.

ZDRAVA ŠOLA

Vodja: Aleksandra Soršak

Koncept mreže šol, ki promovira zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Evropske unije in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem , odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šolSHE (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Dejavnosti zdrave šole

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in dijaki.
 • Trudimo se, da so socialni cilji šole jasni učiteljem, dijakom in staršem.
 • Dijake spodbujamo k različnim dejavnostim tako, da tudi sami oblikujejo raznovrstne pobude.
 • Izkoristimo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavljamo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • Promocijo zdravja vključujemo v vse vidike vsakdanjega življenja na šoli.

Šolski tim skrbi za izvajanje programa Na šoli deluje tim zdrave šole, ki ga sestavljajo vodja – Aleksandra Soršak, učitelji, dijaki, vodstvo šole. Sistematično načrtovanje in evalvacija nalog Preglednice za načrtovanje in evalvacijo vodja zdrave šole dvakrat na leto pošlje regijskim Zavodom za zdravstveno varstvo, ki tako spremljajo dogajanje na šolah. Šola v evalvacijah ugotavlja, da skupne dejavnosti pomembno vplivajo na izboljševanje medsebojnih odnosov ter posledično na večje zadovoljstvo in uspešnost dijakov. Redna srečanja z vodji timov Zavodi za zdravstveno varstvo trikrat na leto pripravijo strokovna delovna srečanja z vodji timov s šol iz svoje regije ter razpravljajo o aktualnih temah s področja zdravja ter splošnih informacijah glede delovanja mreže. Vedno se predstavijo tudi šole s svojimi primeri dobrih praks. Tematska srečanja so se izkazala kot velika potreba šol po strokovni podpori ter močan dejavnik stabilnosti in kontinuitete mreže. Skupaj s šolami tudi izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:

 • alkohol in mladi (2000/01);
 • duševno zdravje v šoli (2001/02);
 • gibanje in prehrana (2 leti) (2002/03; 2003/04);
 • šola in starši – iskanje novih poti v sodelovanju (2004/05);
 • kakovostna izraba prostega časa (2005/06);
 • duševno zdravje, prehrana in gibanje (2006/07);
 • zdrav življenjski slog (2007/08);
 • zdravi pod soncem (2008/09);
 • odnosi.si (2009/10: 2010/2011);
 • Odnos.si – zmanjševanje neenakosti (2011/12).

Dosežki

Poster, ki smo ga v okviru »zdrave šole« naredili za nagradni mednarodni natečaj Communicating the European Code Against Cancer in s katerim smo dosegli 2. mesto.

Skupina dijakov 2. f razreda: Helena Miklavčič, Viktorija Dimovska, Marta Cigale, Jaka Rogelj

Učitelji: Janja Jakša, Aleksandra Soršak