Projekti

 

PROJEKTI

DAN ODPRTIH VRAT ZA STARŠE IN UČITELJSKI ZBOR

Vodi: Julijana Bekš

Prikaz dela usposobljene ekipe prve pomoči na poligonih.

DECEMBRSKO POPOLDNE S STARŠI

Vodi: Karolina Jenko

EKOŠOLA

Izvaja: aktiv zdravstvene nege

V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, v okviru društva DOVES. Projekt Ekošola

Uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šolein s tem dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.

 • Gradi vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu.
 • Je metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.
 • Poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo.

Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Okoljska vzgoja  sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta posebej:

 • Vključuje naravoslovne dejavnosti za povezovanje ciljev in vsebin med predmeti.
 • Vključuje vrednostne cilje v življenje šole.
 • Organizira dejavnosti z mladimi, ki so odraz ustvarjalnosti novih idej in akcij.
 • Celovito organizira vzgojno dela znotraj šole v povezavi s krajem in nosilci odločanja.
 • Povezuje mlade med državami Evrope in sveta.
 • Ekošola je šola za življenje.

Cilji slovenske Ekošole

 • Vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.
 • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.
 • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje).
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 • Povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi.
 • Povezovanje med Ekošolami doma, v okviru EU in širše.

GRADIVO: Gradivo z delavnice MLU Ekošola

HRANA NI ZA TJAVENDAN (v okviru EKOŠOLE)

Mentorica: Matejka Gornjak

Predstavitev

Ali ste vedeli, da vsak Slovenec letno zavrže 82 kilogramov hrane? Vabimo vas, da sodelujete v projektu »za manj zavržene hrane«, s katerim želimo, da bomo bolj skrbno ravnali s hrano. Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato naš cilj ni kopičenje odpadkov, temveč iščemo rešitve, da jih ustvarimo čim manj – tudi na področju prehrane. Temeljni namen projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane ter spodbujati praktično uporabo neporabljene oziroma nezaužite hrane. Hkrati pa s pomočjo izvajanja aktivnosti v okviru projekta dvigniti raven znanja o kakovostni, polnovredni prehrani in vse udeležence spodbujati k »pametni izbiri in porabi« hrane ter pravilnemu recikliranju in odlaganju ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke). Projekt je namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti kot poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano.

Potek projekta

V okviru projekta »Hrana ni za tjavedan« bodo dijaki spremljali in analizirali jedilnike v šoli in gospodinjstvih, ravnanje s hrano med obroki in po njej, količino in vrsto zavržene hrane ter njeno nadaljnjo pot, oblikovali priporočila za zmanjšanje zavržene hrane in izvedli aktivnosti  v šoli ter tudi doma spoznali in udejanjali svojo vlogo pri odgovornemu ravnanju s prehrambnimi izdelki. Projekt je torej namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti in poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano tako na ravni posameznika kot ustanove.

Namen projekta

 • Zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne ter zavržene hrane doma in v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadek).
 • Spodbujanje praktične uporabo neporabljene hrane in prikaz pravilnega načina shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
 • Pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s prehrambnimi izdelki in hrano.
 • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

 

Poročila o projektu

IZOBRAŽEVANJE MONTESSORI ZA STARE

Vodi: Alojzija Fink

KNJIŽNA INFUZIJA - LITERARNE URICE S KNJIŽEVNIKI

Mentorici: Nataša Spindler, Lidija Butina

Knjižna infuzija s pisateljico Ireno Velikonja v aprilu 2015
Knjižna infuzija s pisateljem Goranom Vojnovićem 6. aprilu 2016

Obiskal nas je pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović, ki se rad predstavi kot bivši fužinski mladenič in košarkar. Izvedeli smo veliko podrobnosti o njem in njegovih romanih (Čefurji raus in Jugoslavija, moja dežela), zaključili pa smo srečanje z mislijo na tri njegove največje vrednote: ljubezen (o kateri govori v najnovejšem romanu Figa), iskrenost in poštenost. Goranu Vojnoviću želimo še veliko dobrih romanov, mi pa se vidimo naslednje leto aprila na Knjižni infuziji!

Knjižna infuzija s pisateljico Aksinjo Kermauner 11. aprila 2017

Pisateljica Aksinjo Kermauner se je s pisanjem začela ukvarjati, ker je bila zaljubljena. »Tako se navadno začne ustvarjanje,« iskreno prizna. Že kot deklica je pisala dnevnik, pa tudi doma je bila ves čas obdana s knjigami.

Sodeluje z zavodom za slepo in slabovidno mladino, ki se imenuje Center IRIS. Kmalu je nastala njena prva knjiga z naslovom Kakšne barve je tema?, po kateri je bil posnet celo mjuzikl.

Izdala je več knjig za slepe (»tipank«), med temi sta Snežna roža in Žiga špaget. Potem smo prisluhnili pesmi Ljubezen na prvi dotik, ki govori prav o ljubezni slepega dekleta.

Zatem je pogovor stekel še o romanih Bereniki kodri in Orionov meč, ki smo ju prebirali na bralnem klubu. Glavni tematiki romana sta odraščanje in sprejemanje drugačnosti. Pri tem je pisateljica posebej izpostavila pomen samostojnosti in to, da je potrebno slepe spodbuditi k razmišljanju in iskanju rešitev.

Naša gostja je poudarila še pomen vzgoje, tako tiste doma kot one v šoli. S seboj je prinesla veliko materialov in pripomočkov za slepe, ki so si jih dijaki z zanimanjem ogledali.

 

Knjižna infuzija s pisateljem Alojzom Ihanom 18. aprila 2018

Gospod Alojz Ihan je zdravnik, znanstvenik, profesor, pesnik, pisatelj, urednik …

Za svoje življenjsko in literarno delo je prejel več pomembnih nagrad. Je tisti ugledni profesor, ki brez zadržkov govori prav o vsaki, tudi tabu temi. In ki je svoje esejistično-literarno delo Čas nesmrtnosti poetično zaključil z mislijo:

Na koncu ostane duša. Duša trave, duša mravlje, duša njenega mravljišča, duša reke, duša mostu čez reko, duša mesta, duša človeka, duša njegovega plemena, duša njegove ljubezni.

Knjižna infuzija s pisateljem Marjanom Tomšičem 2019

V okviru tradicionalnega literarnega srečanja Knjižna infuzija nas je tokrat obiskal pisatelj Marjan Tomšič. Z njim smo se pogovarjali o romanu Grenko morje ter o migracijah nekoč in danes. Toplo in doživeto srečanje je minilo kar prehitro.

 

Knjižna infuzija s pisateljico Bronjo Žakelj 7. oktobra 2020

Dne 7. 10. 2020 nas je obiskala pisateljica Bronja Žakelj.

Med branjem romana Belo se pere na devetdeset so najstniki blizu svojim staršem, ki so odraščali v osemdesetih, starši so blizu svoji mladosti, družine čutijo ob branju romana še večjo povezanost, bolni črpajo iz romana, ki veje ljubezen do življenja, moč in vztrajnost na poti do ozdravitve.

Bronjin roman pomeni bližino, ki je hkrati lahko zavetje in uteha. Bronja Žakelj, hvala za zelo čustven in iskren pogovor.

 

MUNERA 3

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je vključena kot partnerica v projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene posameznike v letih 2018–2022« (projekt MUNERA 3). Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so del javnega razpisa Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport kot posredniškega organa za dodeljevanje sredstev, sama operacija pa je delno financirana s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Več ...

NOVOLETNA TRŽNICA

Koordinacija novoletne tržnice in nastopa za starše: Jelka Brčkalija

NE KADIM, ZDRAVO ŽIVIM

Vodi: Nikica Grkman

PROJEKT OBMOČNEGA RK LJUBLJANA: SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ

Vodji: Romana Vodišek in Julijana Bekš

V mesecu marcu bomo na šoli organizirali tečaj prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil. Po pripravah bo sledil izpit iz prve pomoči na šoli.

Projekt »Samo eno življenje imaš«: zainteresirani dijaki/dijakinje po začetnem usposabljanju izvajajo delavnice prve pomoči v osnovnih šolah. V januarju bodo potekale priprave na delavnice, v marcu in aprilu pa izvajanje delavnic v osnovnih šolah v Ljubljanski regiji. Delavnice v OŠ bodo potekale v dopoldanskem času.

Sodelovanje v ekipi Prve pomoči.

 • Ekipa ima redne treninge vsako sredo ob 14.10 do 15.00 v 222.
 • V maju 2022 bo regijsko tekmovanjesrednješolskih ekip iz znanja prve pomoči.
 • Vsem dijakom, ki so vključeni v katerokoli dejavnost se prizna 24 ur Interesnih dejavnosti.

 

PROGRAM ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA – EPAS

O programu

Nov izobraževalni program predstavlja odlično priložnost za vse učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi pristaši evropskega povezovanja, prevzamejo vlogo dijaka ali profesorja ambasadorja Evropskega parlamenta, s tem postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli ter opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim. Več ...

 • Izjava o sodelovanju

Srednja zdravstvena šola Ljubljana (SZŠLJ) je 21. 2. 2017 z izjavo o sodelovanju pristopila k projektu »Šola ambasadorka Evropskega parlamenta« (EPAS), ki ga izvaja Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v sodelovanju s Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. V šolskem letu 2016/17 na SZŠLJ kot glavni mentor deluje dr. Andreja Prebil, projekt pa pomagata izvajati tudi mag. Janja Jakša in Matejka Gornjak, dipl.m.s. Več …

 • Dan Evropske unije

Dne 9. 5. 2017 smo na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana obeležili dan Evropske unije. Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumannove deklaracije. Francoski zunanji minister Robert Schumann je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Več …

 • Dijaka izvedla učne ure o EU

Dijaka Martin Doblekar in Stela Popović izvedla učne ure o EU v povezavi s tremi moduli, in sicer: kako EU vpliva na naše življenje, EU vrednote in EU brez meja. Dijaki 1.a razreda so tako na razrednih urah spoznali različne vidike vplivanja evropskih strategij, potez in odločitev na naša vsakdanja življenja, EU temeljne vrednote, ki so pomembne tudi za naš poklic (enakost, dostojanstvo) ter pomen tega, da se evropske meje ne začnejo zapirati; slednje pomeni (kar ponazarja tudi njun plakat), da izgubljamo zaupanje v ljudi in v samo Evropo ter možnost svobodnega prehajanja med državami, s čimer so nenazadnje povezane tudi druge stvari (zaposlovanje, študij, delo, višji stroški, kultura strahu in različnih fobij, porast nestrpnosti, …).

 • SZŠLJ DOBILA priznanje za sodelovanje v programu »Šola ambasadorka evropskega parlamenta«

V petek, 16. junija 2017, smo se tri profesorice (Andreja Prebil, Matejka Gornjak in Janja Jakša) ter dijak (Martin Doblekar, 1. a) udeležili zaključne prireditve z naslovom »Dogodek EP za mlade 2017: Nove ideje za prihodnost EU«, ki se je odvijal v Festivalni dvorani. Na prireditvi, ki jo je povezoval duhoviti stand-up komik Pižama (Boštjan Gorenc), smo se seznanili z nekaterimi poslanci EU (Alojz Peterle, mag. Tanja Fajon, Romana Tomc, Franc Bogovič, Patricija Šulin) in njihovimi idejami o prihodnosti EU; ogledali smo si zabaven nastop ekipe »KUD Kiks«, ki je v svojo predstavo vključila tako publiko, kot tudi vodjo Informacijske pisarne, mag. Klemna Žumra; razveselili smo se tudi pevsko-plesnega nastopa Trkaja in Nipkeja ter seveda na koncu torte, ki v katero sta kot prva zarezala poslanca Alojz Peterle in mag. Tanja Fajon. Več ...

Fotogalerija

Koristne povezave

PROSTOVOLJNO DELO

Vodji: Katarina Kastelic in Nataša Osojnik

Prostovoljno delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih in za skupno javno korist.

Dijaki s prostovoljstvom pridobijo koristne delovne izkušnje, sklepajo nova poznanstva, navezujejo stike in priporočila za kasnejšo zaposlitev. Šola dijakom v okviru opravljenih ur prizna izbirni del interesnih dejavnosti (IND). Predvsem pa izvajanje prostovoljnega dela vsakemu prostovoljcu prinaša osebno zadovoljstvo.

Pred izvajanjem prostovoljstva dijak sklene dogovor o prostovoljnem delu. V ustanovi, ki jo izbere, se udeleži usposabljanja in spozna mentorja. Pri delu upošteva pravila in dogovore, delo izvaja v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi načeli. Na delo prihaja točno po dogovoru z mentorjem (njemu tudi sporoči morebitno odsotnost). Posebej skrbno varuje zaupne podatke oseb s katerimi je bil med izvajanjem prostovoljstva v stiku. Dijak mesečno vodi dnevnik opravljenih ur prostovoljnega dela in ga odda koordinatorju prostovoljstva na šoli (po elektronski pošti).

Organizacije in zavodi za opravljanje prostovoljnega dela so:

 • domovi starejših občanov (DSO Kamnik, DSO Bokalce, DSO Janeza Krstnika)
 • Inštitut Antona Trstenjaka,
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana,
 • zavodi za delo z mladimi (društvo Skala, MISSS, združenje DrogArt ),
 • Center za brezdomce,
 • Simbioza skupnost
 • Vrtec Bežigrad,
 • Rdeči križ – učne delavnice
 • Dijaki lahko tudi sami poiščejo organizacijo za opravljanje prostovoljstva v lokalnem okolju ali na spletnih straneh slovenske filantropije (prostovoljstvo.org).

 

Ob koncu šolskega leta bo zaključna prireditev na kateri bodo prostovoljci, ki so opravili vsaj 24 ur prostovoljnega dela prejeli priznanje in simbolično darilo.

Glede vseh vprašanj se lahko dijaki obrnejo na koordinatorici prostovoljnega dela na šoli:

Vabljeni vsi dijaki Srednje zdravstvene šole, da se pridružite ogromni skupini slovenskih prostovoljcev!

SENZORIČNO GLEDALIŠČE

Vodi: Matejka Gornjak

Približno trajanje dejavnosti:  Oktober 2017 – Junij 2018

 • Z dijaki ustvarjalci se bomo sestajali 1x tedensko 2 šolski uri (učenje, nadgrajevanje scenarija za senzorično gledališče in priprava dijakov na »igro«), celo šolsko leto.
 • Izvedba delavnic v okviru IND ( razpored po urniku):
  • Delavnice za 2. letnik ( 7 razredov ZN in 1 razred BN, 8. delavnic,
  • Delavnice za 3. letnik ( 8 razredov ZN in 1 razred BN) 9. delavnic,
  • Delavnice za 4. letnik (8 razredov ZN) – 8 delavnic, Delavnice bodo razporejene v mesecu decembru, januarju, februarju, marcu, aprilu in maju; glede na urnik in PUD.
 • izobraževanju učiteljskega zbora SZŠ Ljubljana (prijave bomo zbirali na oglasni deski), na sredo v mesecu decembru 2017
 • izobraževanju za mentorje PUD-a (mentorji iz UKC Ljubljana), maj 2018
 • izobraževanje za zaposlene v UKC (dodatno izobraževanje na pobudo in zainteresiranost s strani glavne pedagoške sestre UKC Ljubljana) januar – junij 2018, glede na povpraševanje iz UKCLJ.

Vsebina:

Senzorično gledališče omogoča doživetje edinstvene izkušnje: preko zgodbe, ki jo skupaj z dijaki ustvarimo, bomo popeljali vse tiste, ki se bodo gledališča udeležili, v vlogo/stanje/občutja pacienta preko drugih čutil kot je vid (vonj, sluh, okus, dotik).

Cilji:

 • da bi dosegli sam namen gledališča: tj. v udeležencih vzpodbuditi občutek, kako se počuti pacient, s katerim se skopo ali rutinsko komunicira, ki občuti zgolj naš dotik, ki ne ve, kaj se bo z njim dogajalo, počelo, ki se ga v določene posege na nek način tudi »sili«, ki izgubi občutek za čas in prostor, občutje varnosti, zasebnosti in dostojanstva.
 • graditi občutja sočutja, empatičnosti do drugega, biti sposoben ga razumeti v celovitem smislu in biti sposoben samozavedanja in reflektivnega mišljenja – vse to zahteva, da si »obujemo čevlje drugega in prehodimo v njih par korakov«.
 • v udeležencih ozavestiti pomen tega, da lahko pacient v bolnišničnem okolju p/ostane samo »biološko« bitje, ne pa kot psihosomatska celota oz. »biografsko« bitje.

Kratek opis dejavnosti:

V šolskem letu 2017/18 bo dejavnost Senzorično gledališče namenjena:

 • dijakom 2., 3. in 4. letnika SZŠ Ljubljana v okviru obveznih interesnih dejavnosti,
 • izobraževanju učiteljskega zbora SZŠ Ljubljana (prijave bomo zbirali na oglasni deski),
 • izobraževanju za mentorje PUD-a (mentorji iz UKC Ljubljana),
 • izobraževanje za zaposlene v UKC (dodatno izobraževanje na pobudo in zainteresiranost s strani glavne pedagoške sestre UKC Ljubljana).

Nosilec projekta in sodelujoči (učitelji in/ali dijaki):

Matejka Gornjak, koordinatorica, vodja projekta in mentorica projekta.  Pri izvedbi sodelujejo tudi dijaki SZŠ Ljubljana (dijaki 3. in 4. letnika). Vključenih je do 15 dijakov, ki zgodbo oz. scenarij z vnaprej določeno/dodeljeno vlogo (s pomočjo različnih pripomočkov: od rut, instrumentov, primerne učilnice, do zvokov, kozarčkov, robčkov, vprašalnikov, … ) v senzoričnem gledališču odigrajo. Za sodelovanje se jim ure štejejo v prosto izbiro interesnih dejavnosti.

SKRB ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ZAPOSLENIH

Vodja: aktiv športne vzgoje

Opis projekta

Projekt »Znanje – delo – vadba – zdravje, skrb za zdravo delazmožnost in zdravo življenje«, v katerega smo se kot šola vključili, poteka na naši šoli od šolskega leta 2015/16 in je bil na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprt s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V okviru slednjega smo se (trije profesorji in strokovna sodelavka) udeleževali različnih posvetov, katerih organizatorji so bili: Enajsta akademija (zastopnika g. Dušan Macura in ga. Anja Širca), Društvo ravnatelj (zastopnica ga. Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana), Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije in Fakulteta za šport (zastopnik dekan prof. dr. Milan Žvan). Več ...

 

Rokovnik z mero

SPIRIT SLOVENIJA: MLADIM SE DOGAJA

Srednja zdravstvena šola Ljubljana sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. V mesecu septembru in oktobru 2019 bo šola  izvedla vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih.

Aktivnosti so financirane s strani Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več ...

ŠOLSKA REVIJA FETI

Vodja: Nadja Seražin

Revijo ustvarjajo dijakinje, dijaki ter profesorice, profesorji naše šole. Prispevki zaobjamejo vse pisano šolsko dogajanje, od zabave do resnega dela, ter tudi mladostniški utrip v prostem času.

V Fetiju se lahko preizkusijo vsi, ki jih navdušuje novinarsko delo  – od umetnostnega pisanja, komentiranja, kritiziranja, fotografiranja …, zato vabljeni med nas!

ŠOLA ZDRAVJA DANES ZA JUTRI 2019

Neveljaven ID prenosa

Utrinki z delavnic:

TRAJNA MOBILNOST DIJAKOV

TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah

V šolskem letu 2017/18 smo se na pobudo Zavoda RS za šolstvo vključili k projektu TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah. Projekt traja 3 leta (2017–2020).

Predstavitev projekta: Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Z akcijo Dijaki dijakom  za varno mobilnost želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. V ta namen bomo kot neformalne oblike povezovanja dijakov na srednjih šolah spodbujali oblikovanje klubov Dijaki za varno mobilnost. V  klubu bodo dijaki opravljali različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti, predstavljali bodo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezovali z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj.

Na naši šoli bo aktivnosti usmerjala učiteljica Matejka Gornjak. V projektu sodelujejo dijaki – predstavniki prvih letnikov.

Cilji projekta so:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

 

USTVARJALNA ZDRAVSTVENA NEGA

Vodi: Patricija Valentina Kobilšek

V šolskem letu 2017/18 smo na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana pričeli z izvajanjem projekta Ustvarjalna zdravstvena nega. Projekt je zasnovan tako, da učitelji z dijaki razširijo in poglobijo znanje o določeni strokovni temi in iz jezikovnega, umetniškega, športnega, strokovnega področja pripravijo različne izdelke (seminarske in raziskovalne naloge, plakate, literarna dela, avdio posnetke, umetniška dela in drugo). Letošnja tema projekta je Bolečina.

Izbrane izdelke bomo objavili, razstavili in organizirali strokovno srečanje, na katerem bodo dijaki in učitelji aktivno predstavili svoje seminarske in raziskovalne naloge.

Projekt se bo zaključil s slavnostnim dogodkom ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 14. maja 2018 na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana pod pokroviteljstvom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Dijaki so o bolečini zapisali ...

VARNA POT

Vodji: Matejka Gornjak, Špela Flerin

» 5X STOP JE COOL« je preventivna dejavnost Zavoda VARNA POT, s katero želimo ozavestiti naše dijake, udeležence v prometu, o pravilnem ravnanju in preventivnih varnostnih ukrepih, ter s tem zmanjšati število smrtnih žrtev in poškodovancev v prometu v obdobju preden tudi sami sedejo za volan. Preko socialnih iger jim poskušajo približati določene podatke in podati znanje in način razmišljanja oz. pravilne presoje vedenja v prometu, preventive pred nevarnostjo ter strpnost in kulturen odnos v prometu. Seznanjajo se s posledicami prehitre in agresivne vožnje, nepravilne uporabe oz. neuporabe varnostnega pasu v avtomobilu in čelade na kolesu, z nevarnostjo neupoštevanja prometnih predpisov ter vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, predvsem najpogosteje zlorabljenega – alkohola.

Delavnica je sestavljena iz treh delov:

1. del: dijaki so razdeljeni v skupine. V vsaki skupini moderator opravi 2 urni del, ki sestoji iz prej omenjenih skupinskih interaktivnih iger. Po vsaki igri sledi diskusija.

2. del: dijaki se srečajo z vrstnikom, z žrtvijo prometne nesreče, ki z njimi deli svojo izkušnjo. Ob podpori strokovnjaka le-ta pove zgodbo o življenju pred in po prometni nesreči, ki mu je za vedno spremenila življenje.

3. del: strokovnjak s področja prometne varnosti predstavi še kratke filme na temo mladi, promet in alkohol ter svetuje  glede varnosti v prometu.

Delavnica se zaključi s kratkim vprašalnikom, ki ga izpolnijo vsi dijaki. Evalvacijo delavnic izvede Zavod varna pot, ki šoli posreduje rezultate in z njim uspešno sodelujemo že več let.

Po mnenju dijakov in učiteljev so delavnice zelo koristne in zato smo prepričani, da tudi kot šola veliko prispevamo pri varnosti dijakov v cestnem prometu.

ZDRAVA ŠOLA

Projekt na šoli vodi: Aleksandra Soršak

Koncept mreže šol, ki promovira zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Evropske unije in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem , odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šolSHE (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področju zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov.

Dejavnosti Zdrave šole na SZŠLJ.

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in dijaki.
 • Trudimo se, da so socialni cilji šole jasni učiteljem, dijakom in staršem.
 • Dijake spodbujamo k različnim dejavnostim tako, da tudi sami oblikujejo raznovrstne pobude.
 • Izkoristimo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavljamo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • Promocijo zdravja vključujemo v vse vidike vsakdanjega življenja na šoli.

Šolski tim skrbi za izvajanje programa. Na šoli deluje tim Zdrave šole, ki ga sestavljajo vodja – Aleksandra Soršak, učitelji, dijaki, vodstvo šole. Evalvacijo nalog  pošlje vodja ob koncu šolskega leta regijskemu koordinatorju Zdravih šol na Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki tako spremlja dogajanje na šolah. Šola v evalvacijah ugotavlja, da skupne dejavnosti pomembno vplivajo na izboljševanje medsebojnih odnosov ter posledično na večje zadovoljstvo in uspešnost dijakov. Redna srečanja z vodji timov potekajo na NIJZ trikrat na leto, kjer se razpravlja o aktualnih temah s področja zdravja ter splošnih informacijah glede delovanja mreže. Vedno se predstavijo tudi šole s svojimi primeri dobrih praks. Tematska srečanja so se izkazala kot velika potreba šol po strokovni podpori ter močan dejavnik stabilnosti in kontinuitete mreže. Skupaj s šolami tudi izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:

 • alkohol in mladi
 • duševno zdravje v šoli
 • gibanje in prehrana
 • šola in starši – iskanje novih poti v sodelovanju
 • kakovostna izraba prostega časa
 • duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • zdrav življenjski slog
 • zdravi pod soncem
 • odnosi.si
 • Odnos.si – zmanjševanje neenakosti

Dosežki

Poster, ki smo ga v okviru »zdrave šole« naredili za nagradni mednarodni natečaj Communicating the European Code Against Cancer in s katerim smo dosegli 2. mesto.

Skupina dijakov 2. f razreda: Helena Miklavčič, Viktorija Dimovska, Marta Cigale, Jaka Rogelj

Učitelji: Janja Jakša, Aleksandra Soršak

Z ZNANJEM DO ZDRAVJA

Vodi: Marjana Dolinar, Mojca Kotnik, Matej Bračko

Srednja zdravstvena šola Ljubljana tudi letos organizira Dan odprtih vrat Z ZNANJEM DO ZDRAVJA za predšolske in šolske otroke starostne skupine od 4 do 9 let.

 Želimo si, da nas obiščete in se prepričate o pomenu vzgoje za zdravje, zdravega načina življenja na igriv in sproščen način.

Kreativne, ustvarjalne in zabavne delavnice bodo potekale v četrtek, 25. oktobra 2018, od 8.00 do 14.00 na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, Poljanska cesta 61.

Ponujamo vam 17 različnih delavnic, novih izkušenj iz zdravstva, naravoslovja, športa in družboslovja.

Organizacijski odbor: Matej Bračko, Marjana Dolinar, Mojca Kotnik

 

(Skupno 2.140 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost