Tajnica šolske maturit. komisje:

Vera Orešnik, prof. mat. in fiz.

Uradne ure: ob sredah,
od 9.30 do 11.00 ure

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@guest.arnes.si

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit izvajamo za program BOLNIČAR-NEGOVALEC. Področje zaključnega izpita mature ureja Pravilnik o zaključnem izpitu  iŠolska pravila o zaključnem izpitu.

PREDMETI ZAKLJUČNEGA IZPITA
Zaključni izpit poteka iz dveh predmetov:
  1. SLOVENŠČINA
  2. STORITEV IN ZAGOVOR

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita (6. člen Pravilnika o zaključnem izpitu).

PRIPRAVA NA PISNI IN USTNI IZPIT

1. SLOVENŠČINA

2. STORITEV IN ZAGOVOR:

 

OBRAZCI

 

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA LETO 2018/19

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski pred zbornico šole in na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanila tajnica šolske komisije za zaključne izpite Vera Orešnik.

ZIMSKI IZPITNI ROK
Obdobje zimskega izpitnega roka 2018 1. 2.–15. 2. 2019
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 3. 12. 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 22. 1. 2019
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 28. 1. 2019
Slovenščina – pisni izpit 11. 2. 2019
Ustni izpiti 6.–15. 2. 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 21. 2. 2019

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
Obdobje spomladanskega izpitnega roka 2019 29. 5.–20. 6. 2019
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 30. 3. 2019
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 19. 5. 2019
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 25. 5. 2019
Organizirane priprave na ZI 21. do 24. 5. 2019
Slovenščina – pisni izpit 5. 6. 2019
Ustni izpiti 13.‒20. 6. 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 21. 6. 2019

 

JESENSKI IZPITNI ROK
Obdobje jesenskega izpitnega roka 2019 24. 8.–2. 9. 2019
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 6. 7. 2019
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 14. 8. 2019
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 20. 8. 2019
Slovenščina – pisni izpit 26. 8. 2019
Ustni izpiti 24. 8.–2. 9. 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 3. 9. 2019
(Skupno 818 obiskov, današnjih obiskov 2)