Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

Vera Orešnik

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

 

 

 

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit izvajamo za program BOLNIČAR-NEGOVALEC. Področje zaključnega izpita mature ureja Pravilnik o zaključnem izpitu  iŠolska pravila o zaključnem izpitu.

PREDMETI ZAKLJUČNEGA IZPITA
Zaključni izpit poteka iz dveh predmetov:
  1. SLOVENŠČINA
  2. STORITEV IN ZAGOVOR

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita (6. člen Pravilnika o zaključnem izpitu).

PRIPRAVA NA PISNI IN USTNI IZPIT

1. SLOVENŠČINA

  • Velja od vključno spomladanskega roka 2020: Seznam besedil za ustni del ZI 2021/22
  • UČBENIKI ZA DIJAKE
    • BESEDE 1-3, učbenik za slovenščino – jezik za triletne poklicne šole
    • POTOVANJE BESED 1-3, učbenik za slovenščino – književnost za triletne poklicne šole
  • Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine. To pa je dostopno tudi na spletni strani ministrstva (http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm), kjer je objavljen izpitni katalog (slovenščina) za zaključni izpit.

2. STORITEV IN ZAGOVOR:

 

OBRAZCI

 

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA LETO 2021/22

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanila tajnica šolske komisije za zaključne izpite Vera Orešnik.

ZIMSKI IZPITNI ROK

Obdobje zimskega izpitnega roka 2021 1. 2.–15. 2. 2022
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 3. 12. 2021
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 22. 1. 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 28. 1. 2022
Slovenščina – pisni izpit 3. 2. 2022
Ustni izpiti 4.–15. 2. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 18. 2. 2022

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Obdobje spomladanskega izpitnega roka 2022 28. 5.–22. 6. 2022
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 29. 3. 2022
Organizirane priprave na ZI 24. do 27. 5. 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 18. 5. 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 24. 5. 2022
Slovenščina – pisni izpit 6. 6. 2022
Ustni izpiti 13.‒22. 6. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 23. 6. 2022

JESENSKI IZPITNI ROK

Obdobje jesenskega izpitnega roka 2022 24. 8.–1. 9. 2022
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 7. 7. 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 14. 8. 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 20. 8. 2022
Slovenščina – pisni izpit 23. 8. 2022
Ustni izpiti 24. 8.–1. 9. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 2. 9. 2022
(Skupno 3.679 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost