Tajnica šolske maturit. komisje:

Vera Orešnik, prof. mat. in fiz.

Uradne ure: ob sredah,
od 9.30 do 11.00 ure

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@guest.arnes.si

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

ZM 2016 - 23T

ZM 2016 - 23T

ZM 2016 - 22T

ZM 2016 - 22T

 

UZ

UZ

ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit izvajamo za program BOLNIČAR-NEGOVALEC. Področje zaključnega izpita mature ureja Pravilnik o zaključnem izpitu  iŠolska pravila o zaključnem izpitu.

PREDMETI ZAKLJUČNEGA IZPITA
Zaključni izpit poteka iz dveh predmetov:
  1. SLOVENŠČINA
  2. STORITEV IN ZAGOVOR

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita (6. člen Pravilnika o zaključnem izpitu).

PRIPRAVA NA PISNI IN USTNI IZPIT

 

OBRAZCI

 

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA LETO 2016/17

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski pred zbornico šole in na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanila tajnica šolske komisije za zaključne izpite Vera Orešnik.

ZIMSKI IZPITNI ROK
Obdobje zimskega izpitnega roka 2016 1. 2.–17. 2. 2017
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 3. 12. 2016
Zadnji rok za naknadno  prijavo iz upravičenih razlogov 22. 1. 2017
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 28. 1. 2017
Slovenščina – pisni izpit 9. 2. 2017
Ustni izpiti 6.–17. 2. 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 22. 2. 2017

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
Obdobje  spomladanskega  izpitnega roka 2016 27. 5.–21. 6. 2017
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 28. 3. 2017
Zadnji rok za naknadno  prijavo iz upravičenih razlogov 17. 5. 2017
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 23. 5. 2017
Organizirane priprave na ZI 22. do 26. 5. 2017
Slovenščina – pisni izpit 5. 6. 2017
Ustni izpiti 14. ‒ 21. 6. 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 22. 6. 2017

 

JESENSKI IZPITNI ROK
Obdobje jesenskega  izpitnega roka 2016 21. 8.–31. 8. 2017
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 6. 7. 2017
Zadnji rok za naknadno  prijavo iz upravičenih razlogov 14. 8. 2017
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 20. 8. 2017
Slovenščina – pisni izpit 21. 8. 2017
Ustni izpiti 24. 8.–4. 9. 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 1. 9. 2017