Tajnica šolske maturit. komisje:

Vera Orešnik, prof. mat. in fiz.

Uradne ure: ob sredah,
od 9.30 do 11.00 ure

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@guest.arnes.si

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

ZM 2016 - 23T

ZM 2016 - 23T

ZM 2016 - 22T

ZM 2016 - 22T

 

UZ

UZ

OBVESTILA O POKLICNI MATURI IN ZAKLJUČEM IZPITU

Obvestilo za jesenski izpitni rok

 • Razpored izpitov bo objavljen v četrtek, 17. 8. 2017, do 10.00 ure, v avli šole in na spletni strani (tukaj).
 • Zaključni izpit se bo začel 21. 8. 2017 s pisnim izpitom iz slovenščine.
 • SZ – storitev bo potekala v sredo, 23. 8. 2017.
 • Položnice za plačilo izpitov PM ali ZI bomo pošiljali v avgustu.
 • Od 12. julija do 16. avgusta bo tajnica ŠMK Vera Orešnik na dopustu. Vse v zvezi s poklicno maturo in zaključnim izpitom boste lahko urejali od 17. avgusta dalje.
 • Če ste zamudili rok za prijavo, preberite pravila o prijavi in koledar poklicne mature oz. zaključnega izpita.

 

Rezultati spomladanskega izpitnega roka poklicne mature

171-PM_Rezultati

POMEMBNO:

 • Pri slovenščini je navedena točkovna ocena od 1 do 8, ki se upošteva pri izračunu uspeha. Pri drugih predmetih so ocene od 1 do 5.
 • Uspeh je vsota vseh pozitivnih ocen in je lahko najmanj 8 točk in največ 23 točk.
 • Izjemen učni uspeh so dosegli kandidati z 22 in 23 točkami.
 • Kandidati, ki  poklicne mature niste opravili, prevzamete obvestilo o uspehu pri tajnici šol. maturitetne komisije po podelitvi, ko se prijavite na jesenski izpitni rok.

Obvestilo za tehnike zdravstvene nege

Kandidati, ki poklicne mature po programu tehnik zdravstvene nege nisteopravili, opravljate poklicno maturo po programu zdravstvene nege, vendar pa je za to predhodno potrebno opraviti prekvalifikacijo v program zdravstvene nege, kar pomeni, da je potrebno opraviti izpit iz dveh predmetov:

 1. kakovost v zdravstveni negi,
 2. dokumentacija v zdravstveni negi.

Ocene ostalih predmetov se priznajo.
Za več informacij o prekvalifikaciji se obrnite na organizatorico izobraževanja ob delu  Elizabeto Pikovnik.

Nedovoljen vnos ročnih ur v izpitni prostor

Po sklepu Državne komisije za poklicno maturo dne 13. 3. 2015, kandidati, ki opravljajo izpite poklicne amture, v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur.
Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljeni pripomoček – tako kot do sedaj mobiteli.