UČBENIŠKI SKLAD

 

Naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada

  • Dijaki 1. letnika prejmejo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto že ob vpisu, lahko pa jih prevzamejo tudi kasneje, najkasneje pa prvi teden v septembru.
  • Dijaki 2., 3. in 4. letnika učbenike prejmejo v zadnjih dneh pouka za naslednje šolsko leto.Izposoja učbenikov: višina izposojevalnine kompleta učbenikov znaša 1/3 maloprodajne cene.Znesek izposojevalnine se plača preko položnic (dijaki 1. letnika jo prejmejo naknadno, po prejemu učbenikov).

Uporabniki učbeniškega sklada so v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni plačati odškodnino, če vrnejo poškodovan učbenik oz. če ga sploh ne vrnejo.

Seznam obveznih učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/18