DOKUMENTI

 

POTRDILO O ŠOLANJU

Potrdilo dobite v pisarni 322, vsak dan od 8.00 do 12.00. V času poletnih počitnic od 10. julija do 15. avgusta pa samo ob sredah od 8.00 do 12.00.

Za potrdilo lahko zaprosijo dijaki ali njihovi starši in ga dobijo takoj.

NEPREVZETO SPRIČEVALO

Spričevalo lahko prevzamete pri pomočnici ravnateljice v pisarni 213 c, vsak dan med 7.30 in 8.30. V času poletnih počitnic od 10. julija do 15. avgusta pa samo ob sredah od 8.00 do 12.00 v referatu za dijake.

Spričevalo lahko prevzamejo izključno dijaki, za mladoletne dijake pa lahko tudi starši ob predložitvi osebnega dokumenta.

IZGUBLJENO SPRIČEVALO

Če ste izgubili spričevalo in želite dvojnik spričevala oz. Izpis iz evidence, ga dobite v tajništvu šole V pisarni 214 a, po naslednjem postopku.

1. Na šolo POŠLJITE VLOGO,  za izdajo dvojnika spričevala, ki mora  vsebovati  informacije:

  • kateri dokument želite,
  • ime, priimek (dekliški) in rojstne podatke,
  • program izobraževanja  (4-letni, 3-letni oz. 2-letni program),
  • redno ali izredno izobraževanje,
  • domači naslov,  elektronski naslov ali telefonsko številko.

2. Po prejemu vloge vam bomo posredovali položnico za plačilo upravne takse in administrativnih stroškov za izdajo dvojnika spričevala. Cena dvojnika spričevala:

  • do 5 let od zaključka šolanja       10,50 €
  • nad 5 let od zaključka šolanja     21,00 €
  • upravna taksa                                  1,80 €

Vlogo in potrdilo o plačilu lahko oddate tudi na daljavo in sicer jo lahko pošljete:

Dvojnik dokumenta vam bomo izstavili v roku 7 dni od prejema vaše vloge in potrdila o plačilu.

Več informacij dobite na telefonski številki tajništva šole 01/300 16 11 ali na elektronskem naslovu darja.ciber@guest.arnes.si

 

OBRAZCI

 

 

OBRAZCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO

 

OBRAZCI ZA NEGO IN OSKRBO