ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE

Predsednica Sveta šole:  Polonca Bevec

Svet šole je nadzorni organ šole.
Sestavlja ga 13 članov:
  • dva predstavnika ustanovitelja,
  • predstavnik lokalne skupnosti,
  • pet predstavnikov delavcev,
  • trije predstavniki staršev in
  • dva predstavnika dijakov.

RAVNATELJICA

Ravnateljica šole: Marija Verbič

Spoštovani!

Rada bi vam predstavila našo šolo in dejavnosti, ki se na šoli odvijajo. Ob pregledovanju naše spletne strani boste začutili vzdušje na šoli ter spoznali norme in vrednote, ki so za nas pomembne in za katere si prizadevamo.

Značaj šole ustvarjamo zaposleni in dijaki skupaj. Vsi si želimo, da bi bila šola dobro prepoznana med ljudmi in tudi dobro sprejeta s strani naših socialnih partnerjev ter lokalne skupnosti.

Osrednji dejavnosti šole sta seveda izobraževanje in vzgoja mladih. Želimo si, da bi mladi razumeli pomen izobrazbe in se zavedali dejstva, da so za svoj uspeh odgovorni sami. Da bi prišli do teh pomembnih spoznanj, jim ponujamo dobre delovne pogoje, jih vodimo in usmerjamo.

Naš cilj je mlade izobraziti v dobro usposobljene zdravstvene delavce, ki se zavedajo zahtevnosti svojega poklica in se znajo spoprijeti z izzivi, s katerimi se srečujejo pri delu z ljudmi. Učimo jih vzpostavljati iskrene odnose, suvereno sprejemati odločitve in nadzorovati svoja čustva. Prizadevamo si, da bi naše dijake dobro usposobili za poklic, hkrati pa vzgojili posameznike s čutom za ljudi.

Upam, da boste na naši spletni strani našli informacije o vsem, kar vas v zvezi z našo šolo in njenimi dejavnostmi zanima.

SVET STARŠEV

Predsednica Sveta staršev: Urška Žagar

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice. Sestavlja ga 35 članov: en predstavnik vsakega oddelka.

DIJAŠKA SKUPNOST

Predsednica dijaške skupnosti: Klara Lahajnar

Mentorja: Tanja Štuhec in Mateja Potočnik

Elektronski naslov: dijaska.srednjazdravstvenalj@gmail.com

Spletni naslov dijaške organizacije: http://www.dijaska.org

Dijaška skupnost je posvetovalni organ ravnateljice. Sestavlja jo 35 članov: en predstavnik vsakega oddelka.

Zapisniki sej v šol. letu 2016/17:

v pripravi…