Spletkanje
299__120x_Prispevki dijakov_2Prispevki dijakov
Zakaj na našo šolo?
 

Šolska knjižnica Knjižne novosti

TEKMOVANJA

Pripravljate in udeležite se lahko navedenih tekmovanj. Dodatne informacije o tekmovanju pridobite pri mentorju.

TEKMOVANJE DIJAKOV ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

LETNIK MENTORICA BESEDILO ZA ŠOLSKO TEKMOVANJE BESEDILO ZA OBMOČNO TEKMOVANJE BESEDILO ZA DRŽAVNO TEKMOVANJE
1. in 2. letnik programa ZN Lucija Mejač Petek

T. Partljič, Ščuke pa ni,

T. Partljič, Ščuke pa ne

W. Shakespeare, Beneški trgovec vse tri navedene drame
3. in 4. letnik programa ZN Nataša Spindler G. Strniša, Samorog D. Jančar, Klementov padec obe navedeni drami
1., 2. in 3. letnik programa BN M. Zupančič, Vladimir

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA (IATEFL in Poliglot) za dijake 3. letnikov

Mentorici: Polonca Bevec in Barbara Urh

TEKMOVANJE IZ TUJIH JEZIKOV za dijake 1. in 2. letnikov

Mentorici za 1. letnik: Polonca Bevec in Simona Demšar

Mentorici za 2. letnik: Simona Demšar in Barbara Urh

BRALNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE »BOOKWORMS« ZA DIJAKE VSEH LETNIKOV

Mentorici: Polonca Bevec in Barbara Urh

 

 

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

Vodi: Tamara Tekavec

TEKMOVANJE DIJAKOV IZ ZNANJA ZGODOVINE

Mentorica: Tanja Štuhec

Rezultati 14. državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev (7. 3. 2015)

LIKOVNI NATEČAJ

Mentorica: Janja Jakša

EKOKVIZ

Mentorici: Marjana Dolinar, Ida Tarman

Vabilo k tekmovanju:

 

Gradivo za tekmovanje 2015/16:

TEKMOVANJE IZ ZDRAVSTVENE NEGE

Pripravlja Aktiv zdravstvene nege

Literarni del: Lucija Mejač Petek

Likovni del: Janja Jakša

TEKMOVANJE IZ NEGE IN OSKRBE

Pripravlja Aktiv zdravstvene nege

TEKMOVANJE IZ PRVE POMOČI

Pripravlja: Julijana Bekš

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

Mentorica: Lučka Gorjan, Marjana Dolinar

 

 

 

 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni v šol. letu 2016/17

ŠPORTNA TEKMOVANJA

  • KOŠARKA (dekleta in fantje), mentor Aleš Lavrič
  • ROKOMET, mentorja Matej Vogrinc (fantje) in Jasmina Mauko Dimovski (dekleta)
  • NOGOMET (dekleta in fantje), mentor Jurij Šifrar
  • ODBOJKA (dekleta in fantje), mentor Matej Vogrinc
  • ODBOJKA NA MIVKI (dekleta in fantje), mentor Matej Vogrinc
  • ATLETIKA IN KROS, mentorica Jasmina Mauko Dimovski
  • FLOOBALL (dekleta in fantje), mentor Jurij Šifrar