KONTAKTI

Naslov šole:
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
1000 Ljubljana

 

Tajništvo: Darja Ciber 2. nadstropje, pisarna 214
Tel.: (01) 300 16 11, telefaks: (01) 300 16 50
Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00  in od 12.00 do 13.00

 

Ravnateljica: mag. Silva Kastelic
2. nadstropje, pisarna 214 d
Tel.: (01) 300 16 12
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

Pomočnica ravnateljice: Polona Bevec
2. nadstropje, pisarna 213 c
Tel.: (01) 300 16 13
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

Pomočnica ravnateljice: Lucija Matić
3. nadstropje, pisarna 319
Tel.: (01) 300 16 26
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

Svetovalna služba: Maja Klančič
(vpisi, izpisi, prepisi, ponavljanje, štipendije)
3. nadstropje, pisarna 339
Tel.: (01) 300 16 16
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru

 

Svetovalna služba: Katarina Gradišar Seifert
(svetovanje za dijake, starše, učitelje, mediacija, svetovanje dijakom tujcem, pedagoške pogodbe)
3. nadstropje, pisarna 314
Tel.: (01) 300 16 32
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru v terminih:

 

Organizatorica praktičnega izobraževanja: Tatjana Koritnik
2. nadstropje, pisarna 213 d
Tel.: (01) 300 16 24
Uradne ure: vsak dan od 11.00 do 12.00

 

Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo: Vera Orešnik
2. nadstropje, pisarna 211
Tel.: (01) 300 16 14
Uradne ure: sreda od 9.30 do 11.00
Obvestila na spletni strani in v vitrini za poklicno maturo in zaključni izpitI – 2. nadstropje

 

Računovodstvo: Darja Marinko
2. nadstropje, pisarna 216
Tel.: (01) 300 16 17
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 9.00

 

Organizatorica izobraževanja odraslih: Elizabeta Pikovnik
3. nadstropje, pisarna 322
Tel.: (01) 300 16 28

 

Tajnica izobraževanja odraslih: Eva Maslo
3. nadstropje, pisarna 337
Tel.: (01) 300 16 18
Uradne ure: od ponedeljek, torek, četrtkek od 13.00 in 15.00, ob sredah od 10.00 do 12.00