Spletne učilnice Moodle - spletne učilnice
Učna gradiva eZNE
Eduroam Eduroam - omrežje za izob. ustan.
Šolska malica Lopolis - eRestavracija
Šolska knjižnica
Knjižne novosti

STATUSI DIJAKOV

 

Dijak lahko do 15. septembra v tekočem šolskem letu z obrazcem za prošnjo za dodelitev statusa zaprosi za status športnika ali status kulturnika, ki jo odda svojemu razredniku.

Status in pripadajoče prilagoditve izobraževanja se urejajo v skladu s Pravilnikom o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli.

 

STATUS ŠPORTNIKA

 

Koordinatorica dela z dijaki: Jasmina Mauko Dimovski.

 

STATUS KULTURNIKA

 

Koordinatorica dela z dijaki: Janja Jakša.