INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so del predmetnika.

Obsegajo:
  • 105 ur v 1. in 2. letniku programa zdravstvena nega ter 1. letniku programa bolničar-negovalec,
  • 30 ur v 2. letniku programa bolničar-negovalec,
  • 92 ur v 3. letniku programa zdravstvena nega,
  • 25 ur v 3. letniku programa bolničar-negovalec,
  • 50 ur v 4. letniku programa zdravstvena nege.

Interesne dejavnosti se od ostalih predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Dijakom nudijo možnost pridobivanja znanj, ki zadovoljujejo njihove individualne želje v skladu z njihovo razvojno stopnjo ter njihovimi vrednotami in cilji. V nižjih letnikih so aktivnosti usmerjene v splošne veščine in znanja, pomembna za razvoj dijakove osebnosti, v višjih pa so bolj strokovno usmerjene.

Delimo jih na:

1.    OBVEZNI DEL:

  • Športni dnevi, gledališke, filmske predstave, likovne razstave ipd.,
  • Vsebine, povezane s programom: spoznavanje poklicnega področja, zdravstvena vzgoja ipd.

Obvezni del IND organizira šola. O terminih posameznih dejavnosti so dijaki obveščeni med šolskim letom.

Šola dijakom ponuja tudi plačljive dejavnosti, pri čemer so posamezne dejavnosti izbirne, tako da dijaki lahko sami izberejo dejavnost glede na svoje zanimanje in ceno dejavnosti.

2.    Vsebine, povezane s PROSTO IZBIRO: abonmaji, glasbena šola, športni treningi, tekmovanja, prostovoljno socialno delo, tabori ipd. Za prosto izbiro IND morajo dijaki poskrbeti sami. Ure proste izbire IND morajo opraviti dijaki 1., 2. in 3. letnika programa zdravstvena nega ter 1. letnika programa bolničar – negovalec.

(Skupno 1.347 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost