REZULTATI: 172-PM-Rezultati

POMEMBNO:

  • Pri slovenščini je navedena točkovna ocena od 1 do 8, ki se upošteva pri izračunu uspeha. Pri drugih predmetih so ocene od 1 do 5.
  • Uspeh je vsota vseh pozitivnih ocen in je lahko najmanj 8 točk in največ 23 točk.
  • Izjemen učni uspeh so dosegli kandidati z 22 in 23 točkami.
  • Kandidati, ki  poklicne mature niste opravili, prevzamete obvestilo o uspehu. Prijave na zimski izpitni rok bodo potekale v novembru do 3. decembra 2017.