Program: ZDRAVSTVENA NEGA

 

Poklic: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Delovno področje srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika:
strokovna dela v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Je član negovalnega tima in po navodilih nadrejenih izvaja postopke in posege.

Srednja medicinska sestra /srednji zdravstvenik se v času 4-letnega izobraževanja usposobi za:

 • opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta /varovanca,
 • opravljanje nalog po naročilu nadrejenih (višje, diplomirane medicinske sestre, zdravnika),
 • poročanje nadrejenim in negovalnemu timu ter dokumentiranje podatkov,
 • pomoč pri zadovoljevanju življenjskih potreb pacienta /varovanca:
  • dihanje,
  • prehranjevanje,
  • izločanje, odvajanje,
  • spanje in počitek,
  • vzdrževanje osebne higiene,
  • gibanje in ustrezna lega,
  • oblačenje in slačenje,
  • vzdrževanje normalne telesne temperature,
  • izogibanje nevarnostim v okolju,
  • komunikacija,
  • koristno delo in rekreacija,
  • izražanje čustev,
  • izražanje duhovnih potreb,
  • učenje,
 • nudenje prve pomoči,
 • oskrbo umirajočega in umrlega.

 

ZAPOSLITEV

 

Po zaključku izobraževanja se srednja medicinska sestra /srednji zdravstvenik lahko zaposli:

 • v bolnišnici,
 • v zdravstvenem domu,
 • v socialnovarstvenih ustanovah (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • na reševalni postaji,
 • v zdravilišču.

 

PREDMETNIK

 

Splošnoizobraževalni predmeti
Št. ur v 1. let.
Št. ur v 2. let.
Št. ur v 3. let.
Št. ur v 4. let.
Slovenščina
140
140
96
105
Matematika
105
105
96
75
105
105
96
105
Umetnost
68
Zgodovina
68
34
Geografija
68
Psihologija
68
70
70
Biologija
70
Športna vzgoja
105
105
64
75
Strokovni moduli
Zdravstvena nega
105
175
352
270
Anatomija in fiziologija
70
70
32
Varovanje zdravja
70
70
Kakovost v zdravstveni negi
70
64
Zdravstvena nega otroka in mladostnika
64
30
Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti (izbirni modul)
64
Paliativna zdravstvena nega (izbirni modul)
64
Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti (izbirni modul)
64
Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti (izbirni modul)
64
Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti (izbirni modul)
64
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
152
152
Interesne dejavnosti
105
105
92
50
Odprti kurikulum
Informatika
35
Temeljne življenjske aktivnosti
35
70
60
Prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih
32
Zdravstvena terminologija
70
Imunologija in infekcijske bolezni
35
Družina in otrok
30
Terapija v sodobnem času
30
Klinični modul (izbirni modul)
90
Nega nog (izbirni modul)
90
Naravoslovje (izbirni modul)
90
Poslovna komunikacija
30
Strokovna matematika
30
Strokovna angleščina
30

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

 

Poklicna matura poteka iz 4 predmetov:

 • slovenščine,
 • zdravstvene nege,
 • tujega jezika ali matematike in
 • storitve in zagovora.

 

NADALJEVANJE ŠOLANJA

 

1. Vpis na VISOKOŠOLSKE STROKOVNE ŠTUDIJSKE PROGRAME, kot so npr.:

 • zdravstvena nega,
 • babištvo,
 • fizioterapija,
 • delovna terapija,
 • sanitarno inženirstvo,
 • radiologija,
 • ortopedska tehnika,
 • prehransko svetovanje
 • in mnoge druge.

2. Vpis na UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME s pomočjo:

 • 1-letnega maturitetnega tečaja,
 • dodatnega maturitetnega predmeta (velja samo za nekatere programe).

3. Vpis na nekatere VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME.

(Skupno 4,745 obiskov, današnjih obiskov 1)