Program: ZDRAVSTVENA NEGA

 

Poklic: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Delovno področje srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika:
strokovna dela v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Je član negovalnega tima in po navodilih nadrejenih izvaja postopke in posege.

Srednja medicinska sestra /srednji zdravstvenik se v času 4-letnega izobraževanja usposobi za:

V okviru kompetenc izvaja zdravstveno nego pacienta po življenjskih aktivnostih in diagnostično-terapevtske postopke v vseh življenjskih obdobjih in okoljih.

Poklic srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika je poslanstvo in služenje bližnjemu, ki ga s pridobljenim znanjem odgovorno in vestno opravljajo izjemni ljudje. S svojim znanjem in delom izkazujejo spoštovanje, sočutje ter ljubezen do sočloveka in življenja. Služenje sočloveku in skrbi zanj izvajalca napolnjuje z zadovoljstvom, ga izpolnjuje, in obogati.

ZAPOSLITEV

 

Po zaključku izobraževanja se srednja medicinska sestra /srednji zdravstvenik lahko zaposli:

 • v bolnišnici,
 • v zdravstvenem domu,
 • v socialnovarstvenih ustanovah (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • v centru medicinske rehabilitacije,
 • na področju zdravstvenega turizma in drugo.

 

PREDMETNIK

 

Splošnoizobraževalni predmeti
Št. ur v 1. let.
Št. ur v 2. let.
Št. ur v 3. let.
Št. ur v 4. let.
Slovenščina
140
140
96
105
Matematika
105
105
96
75
105
105
96
105
Umetnost
68
     
Zgodovina
68
34
   
Geografija
68
     
Psihologija
   
68
 
 
70
   
70
     
Biologija
70
     
Športna vzgoja
105
105
64
75
Strokovni moduli
       
Zdravstvena nega
105
175
352
270
Anatomija in fiziologija
70
70
32
 
Varovanje zdravja
70
70
   
Kakovost v zdravstveni negi
 
70
64
 
Zdravstvena nega otroka in mladostnika
   
64
30
Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti (izbirni modul)
   
64
 
Paliativna zdravstvena nega (izbirni modul)
   
64
 
Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti (izbirni modul)
   
64
 
Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti (izbirni modul)
   
64
 
Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti (izbirni modul)
   
64
 
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
   
152
152
Interesne dejavnosti
105
105
92
50
Odprti kurikulum
       
Informatika
35
     
Temeljne življenjske aktivnosti
35
70
 
60
Prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih
   
32
 
Zdravstvena terminologija
 
70
   
Imunologija in infekcijske bolezni
 
35
   
Družina in otrok
     
30
Terapija v sodobnem času
     
30
Klinični modul (izbirni modul)
     
90
Nega nog (izbirni modul)
     
90
Naravoslovje (izbirni modul)
     
90
Poslovna komunikacija
     
30
Strokovna matematika
     
30
Strokovna angleščina
     
30

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

 

Poklicna matura poteka iz 4 predmetov:

 • slovenščine,
 • zdravstvene nege,
 • tujega jezika ali matematike in
 • storitve in zagovora.

 

NADALJEVANJE ŠOLANJA

 

1. Vpis na VISOKOŠOLSKE STROKOVNE ŠTUDIJSKE PROGRAME, kot so npr.:

 • zdravstvena nega,
 • babištvo,
 • fizioterapija,
 • delovna terapija,
 • radiološka tehnologija,
 • ortotika in protetika,
 • laboratorijska zobna protetika
 • vsi drugi visokošolski študijski programi.

2. Vpis na UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME s pomočjo:

 • s poklicno maturo in enim dodatnim maturitetnim predmetom (velja samo za nekatere programe),
 • z opravljeno splošno maturo po 1-letnem maturitetnem tečaju.

3. Vpis na nekatere VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME.

 

(Skupno 39.885 obiskov, današnjih obiskov 13)
Dostopnost