POROČILO O SIMULACIJI EVROPSKIH VOLITEV NA ŠOLI

Konec decembra 2023 (22. 12.) smo na šoli izvedli Božični bazar, ki je združil dijake ter učitelje v prazničnem vzdušju. Glavni namen prireditve ni bil le ustvarjanje prazničnega vzdušja, temveč tudi zbiranje sredstev za šolski sklad. Dijaki so se s svojimi stojnicami predstavili z raznovrstnimi izdelki in dobrotami, pri čemer je šla vsa zbrana finančna pomoč v šolski sklad.

Poleg tega pa smo na dogodku izvedli inovativno simulacijo Evropskih volitev. Ker se na šoli zavedamo pomembnosti aktivnega državljanstva in participacije mladih v družbi, smo se odločili, da spodbudimo naše dijake k razmisleku o vplivu, ki ga imajo lahko na prihodnost Evropske unije. S pogledom na prihajajoče prave volitve junija 2024 smo želeli, da dijaki, ki so že polnoletni ali bodo kmalu postali, razvijejo zavest o ključni vlogi, ki jo imajo mladi pri oblikovanju evropske prihodnosti.

Posebno zanimanje je vzbudila simulacija Evropskih volitev, ki je potekala kot del projekta Šola Ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). Dijaki, ki so sodelovali pri tem projektu, so ustvarili štiri kandidate za EU volitve. Z uporabo umetne inteligence so jim dodelili osebnosti, ozadja in celo ustvarili vizualne podobe kandidatov. To je omogočilo dijakom, da se bolj poglobijo v politični proces ter spoznajo različne vidike in stališča kandidatov.

Namen simulacije ni bil le izbira kandidata, temveč predvsem ozaveščanje mladih o pomembnosti sodelovanja na volitvah in aktivnega sooblikovanja njihove prihodnosti. Skozi izkušnjo simulacije volitev so dijaki pridobili vpogled v politične procese ter spoznali pomen svojega glasu v demokratični družbi. S tem smo želeli vzpodbuditi trajno politično zavest in angažiranost med dijaki.

Božični bazar in simulacija Evropskih volitev sta tako združila praznično veselje, dobrodelnost ter izobraževalni vidik, kar je prispevalo k celovitemu razvoju dijakov in krepitvi njihove vloge v družbi. Dogodek je bil izjemno uspešen, saj je poleg finančnih sredstev za šolski sklad omogočil tudi razpravo o evropski politiki ter poglobljeno razumevanje pomena demokratičnega procesa.

RAZPORED IZPITOV – ZIMSKI IZPITNI ROK PM in ZI

 

Razpored izpitov za poklicno maturo:

Razpored izpitov za zaključni izpit:

Navodila kandidatom:

Seznam šolskih izpitnih komisij:

Pred začetkom izpitov, obvezno preberite IZPITNI RED!

Opomba: razporede odprite v programu Excel, preglejte vse zavihke, tudi z izpitnimi komisijami, mentorji in oddelki za storitev in zagovor (gl. levo spodaj).

DIJAKI BREZ MEJA – KAJ LAHKO NAREDIMO ZA ČISTEJŠE OKOLJE?

Se zavedamo, kaj so izzivi današnjega časa? Znamo odgovoriti nanje?

Dijaki drugega letnika zdravstvene nege so pri urah angleščine razmišljali o okoljskih in socialnih problemih ter predlagali nekaj rešitev, ki so dostopne in izvedljive. Med drugim so zapisali predloge za zmanjšanje gospodinjskih odpadkov, razmišljali o uporabnosti dreves in zelenih površin v mestih, opisali primere dobre prakse o trajnostnem razvoju drugih večjih evropskih mest, preučili prednosti in slabosti obnovljivih virov energije ter prikazali potek izdelave bombažne majice. Zapise in foto material so zbrali na ličnih plakatih, ki so jih ob koncu predstavili svojim sošolcem ter prilepili na steno v obliki manjše razstave.

PLESNA PREDSTAVA O BOLNICI FRANJA

Ob 80-letnici Partizanske bolnice Franja so dijaki pod vodstvom profesoric Martine Škrabec in Katje Vidmar pripravili plesno predstavo in film. V 1. nadstropju vas vabimo na ogled razstavne vitrine.

Dostopnost