POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

 

 

KRATKA PREDSTAVITEV ŠOLE

Srednja zdravstvena šola je zavod, ki ima najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji. Že leta 1753 je bila ustanovljena Babiška šola Ljubljana, leta 1924 pa Šola za sestre zavoda za socialno-higiensko zaščito dece v Ljubljani.

Leta 1960 se je šola po prvi šolski reformi preimenovala v štiriletno srednjo šolo za zdravstvene delavce za otroško varstvo v Ljubljani. Vse od tedaj je izobraževanje potekalo na različnih lokacijah, v neprimernih prostorih. V tem času so potekale prenove izobraževalnih

programov s področja zdravstvene nege in oskrbe, spreminjalo se je ime poklica, za katerega je šola izobraževala, od medicinske sestre/medicinskega tehnika do zdravstvenega tehnika/zdravstvene tehnice, tehnika zdravstvene nege/tehtnice zdravstvene nege in s prenovo 2008 v srednjo medicinsko sestro/srednjega zdravstvenika.

Leta 1998 se je šola vselila v nove prostore na Poljanski cesti v Ljubljani. Od takrat naprej imajo udeleženci izobraževanja in zaposleni

dobre pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast. Do sedaj smo bili odprti za vse pobude, ki vplivajo na kakovostno izobraževanje, vključujemo se v domače in mednarodne projekte z namenom biti med najboljšimi.

Zavod se nahaja v neposredni bližini centra Ljubljane, v zelenem okolju parka, z velikim zunanjim športnim igriščem in s parkiriščem. Zavod je od železniške in avtobusne postaje oddaljen 15 minut peš hoje, sicer pa je dobro organiziran mestni avtobusni promet, dijaki pa lahko bivajo tudi v Dijaškem domu Poljane v neposredni bližini šole.

 

 

 

ZNAK IN SLOGAN ŠOLE

Znak in slogan zavoda simbolizira naše poslanstvo, vizijo in vrednote. Dijak se iz objema otroštva prek srednješolskega izobraževanja

počasi vzpenja v odgovorno samostojno življenje. Odločno, strokovno in optimistično je z odprtimi rokami in s srcem pripravljen sprejemati in dajati. Pripravljen je sprejemati novo znanje in izzive življenja ter odgovornosti bodočega poklica ali nadaljnjega študija in želi ljudem dajati vse tisto, za kar se na naši šoli pripravlja.

 

POSLANSTVO

Zavod je Vlada RS ustanovila z namenom neposrednega izvajanja izobraževalnih programov s področja zdravstvene nege in oskrbe.
Poslanstvo našega zavoda je, da izobrazi in vzgoji zdravstvenega delavca, ki je pripravljen za poklic in nadaljnje izobraževanje, ki je ustvarjalen, ima razvite spodobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za svojo razvojno pot. Ima lasten pogled na svet kot samostojen, samozavesten, kritičen in odgovoren posameznik.

 

 

 

VIZIJA

Usmerjeni smo v ustvarjalnost in kakovost razvoja zavoda, da bomo vsi, ki delujemo v zavodu, uspešno opravili svoje poslanstvo. V to vizijo verjamemo, ker nas usmerja v naše skupne vrednote.
Prizadevamo si:
  1. kakovostno posredovati sodobno znanje in razvijati samostojnega in odgovornega zdravstvenega delavca,
  2. vzgajati z vzgledom za strpno, miroljubno življenje ljudi na šoli in oblikovati demokratične kulturne odnose,
  3. razvijati  ustvarjalnost in sposobnost oblikovati celovito osebnost.

 

 

 

VREDNOTE

Strokovnost in inovativnost
Zaposleni v zavodu si prizadevamo za nenehno rast in razvoj. Razvijamo znanja in spodbujamo inovativnost ter skrbimo za prenos znanja in izkušenj med zaposlenimi in na udeležence izobraževanja.
 
Poštenost in medsebojno spoštovanje
Sledimo načelom poštenosti, spoštovanja, iskrenosti in odkritosti v odnosu do dijakov, poslovnih partnerjev, sodelavcev in drugih udeležencev.
 
Proaktivnost
Zaposleni se neprestano in samoiniciativno trudimo in izvajamo stalne izboljšave na vseh ravneh svojega dela v zadovoljstvo dijakov in njihovih staršev ter vseh sodelavcev.
 
Pripadnost
Z dobrimi medsebojnimi odnosi razvijamo pripadnost šoli tako pri zaposlenih kot tudi pri vseh udeležencih izobraževanja.
 
Strpnost do drugačnosti
S svojim zgledom dijake vzgajamo v strpne ljudi, ki spoštujejo drugačnost in tako delujejo tudi v svojem bodočem poklicu.
 

 

 

(Skupno 2.700 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost