Svetovalka za vpis:

LARA JEREB

3. nadstropje, pisarna 338
T: (01) 300 16 50
Uradne ure: Sreda 8.00 – 9.00 Ostalo po dogovoru

 

PREDSTAVITVENI FILMI ŠOLE

 

Moje delo je moj svet – BABIČAR

PROGRAMI

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana izvajamo naslednje izobraževalne programe:

 • 4-letni program splošne gimnazije
 • 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja Zdravstvena nega (poklic Tehnik zdravstvene nege)
 • 3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja Bolničar-negovalec (poklic Bolničar-negovalec)
 • 2-letni program poklicno-tehniškega izobraževanja Zdravstvena nega (poklic Tehnik zdravstvene nege)

SPLOŠNA GIMNAZIJA

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM: GIMNAZIJA  

Naziv izobrazbe: gimnazijski maturant

 

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v šolskem letu 2024/2025 na novo začenjamo s programom SPLOŠNA GIMNAZIJA, saj imamo v sodobno opremljeni šoli vse pogoje, da dijakom omogočimo ustrezno pripravo za vse študije. Dijak, ki bo zaključil šolanje z maturo, si bo odprl vrata prav na vse fakultete.  

Predmetnik je za vse dijake prvega, drugega in tretjega letnika splošne gimnazije bolj ali manj enoten; v četrtem letniku pa se dijaki bolj posvetijo tistim predmetom, ki jih bodo imeli na maturi.

SPLOŠNA MATURA

Poleg obveznih predmetov slovenščine, matematike in tujega jezika si vsak dijak izbere še izbirna predmeta. Naši maturanti bodo lahko izbirali med:

 • biologijo,
 • kemijo,
 • psihologijo in
 • nemščino oz. bomo povečali nabor glede na zanimanje.  

Ponudili bomo izbirne predmete in ITS v povezavi z zdravstvom.  

 

PREDMETNIK

 

PREDMETI 1. letnik
št. ur
na leto
2. letnik
št. ur
na leto
3. letnik
št. ur
na leto
4. letnik
št. ur
na leto
SKUPNO
št. ur
v programu
Slovenščina 140 140 140 140 560
Matematika 140 140 140 140 560
Prvi tuji jezik (angleščina) 105 105 105 105 420
Drugi tuji jezik (nemščina) 105 105 105 105 420
Zgodovina 70 70 70 70 280
Športna vzgoja 105 105 105 105 420
Glasba 70       52 + 18
Likovna umetnost 70       52 + 18
Geografija 70 70 70   210
Biologija 70 70 70   210
Kemija 70 70 70   210
Fizika 70 70 70   210
Psihologija     70   70
Sociologija   70     70
Filozofija       70 70
Informatika 70       70
           
II – Izbirni predmeti   35-105 35-175 280-420 490-630
           
III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela
90 90 90 30 300
Aktivno državljanstvo     35   35
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30 265

ZDRAVSTVENA NEGA SSI

OPOMBA: Od 1. 9. 2019 je zaradi prenovljenega programa ZDRAVSTVENA NEGA naziv izobrazbe TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE. 

Poklic: TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

Vrsta izobraževanja: SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Prvi vpis: 1. 9. 2019.

Delovno področje tehnice zdravstvene nege/tehnika zdravstvene nege

V okviru kompetenc izvaja zdravstveno nego pacienta po življenjskih aktivnostih in diagnostično-terapevtske postopke v vseh življenjskih obdobjih in okoljih.

Poklic tehnice zdravstvene nege/tehnika zdravstvene nege je poslanstvo in služenje bližnjemu, ki ga s pridobljenim znanjem odgovorno in vestno opravljajo izjemni ljudje. S svojim znanjem in delom izkazujejo spoštovanje, sočutje ter ljubezen do sočloveka in življenja. Služenje sočloveku in skrbi zanj izvajalca napolnjuje z zadovoljstvom, ga izpolnjuje, in obogati.
ZAPOSLITEV

Po zaključku izobraževanja se tehnica zdravstvene nege/tehnik zdravstvene nege lahko zaposli:

 • v bolnišnici,
 • v zdravstvenem domu,
 • v socialnovarstvenih ustanovah (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • v centru medicinske rehabilitacije,
 • na področju zdravstvenega turizma in drugo.

PREDMETNIK
Splošnoizobraževalni predmeti Št. ur v 1. let. Št. ur v 2. let. Št. ur v 3. let. Št. ur v 4. let.
Slovenščina 140 140 112 95
Matematika 105 105 96 77
Tuji jezik 105 140 96 76
Umetnost 68 0 0 0
Zgodovina 68 34 0 0
Geografija 68 0 0 0
Psihologija 0 0 68 0
Fizika 0 63 0 0
Kemija 63 0 0 0
Biologija 63 0 0 0
Športna vzgoja 107 107 66 60
Strokovni moduli        
Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč 140 210 96 0
Zdravstvena nega na specialnih področjih 0 0 257 269
Zdravstvena nega otroka in mladostnika 0 0 89 42
Anatomija, fiziologija in mikrobiologija 71 107 32 0
Dolgotrajna oskrba 0 0 160 0
Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi 0 100 0 0
Skrb za zdravje 70 70 0 0
Zdravstvena terminologija 0 70 0 0
Odprti kurikulum        
Vzgoja za socialne vrednote 0 0 0 56
Patologija in farmakologija 0 0 0 100
Računalništvo in informatika 53 0 0 0
Poslovna komunikacija 0 0 0 30
Strokovna angleščina 0 0 0 42
Strokovna nemščina 0 0 0 42
Strokovna matematika 0 0 0 42
Imunologija 0 0 32 0
Naravoslovje 0 0 0 87
Nemščina 0 0 0 87
Masaža in nega nog 0 0 0 87
Zdravstvena nega v zobozdravstvu 0 0 0 87
Praktično usposabljanje z delom 0 0 152 152
Interesne dejavnosti 105 105 92 50

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Poklicna matura poteka iz 4 predmetov:

 • slovenščine,
 • zdravstvene nege,
 • tujega jezika ali matematike,
 • storitve in zagovora.

 

NADALJEVANJE ŠOLANJA

1. Vpis na VISOKOŠOLSKE STROKOVNE ŠTUDIJSKE PROGRAME, kot so npr.:

 • zdravstvena nega,
 • babištvo,
 • fizioterapija,
 • delovna terapija,
 • radiološka tehnologija,
 • ortotika in protetika,
 • laboratorijska zobna protetika
 • vsi drugi visokošolski študijski programi.

2. Vpis na UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME s pomočjo:

 • s poklicno maturo in enim dodatnim maturitetnim predmetom (velja samo za nekatere programe),
 • z opravljeno splošno maturo po 1-letnem maturitetnem tečaju.

3. Vpis na nekatere VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME.

BOLNIČAR-NEGOVALEC SPI

Trajanje izobraževanja: 3 leta

Delovno področje bolničarja-negovalca/bolničarke-negovalke:

nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi), pomoč in oskrba na domu ter pomoč pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev. Bolničar-negovalec je sodelavec negovalnega tima.

Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka se v času 3-letnega izobraževanja usposobi za:

 • opazovanje oskrbovanca,
 • urejanje ležišča,
 • vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje,
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri gibanju in urejanju lege v postelji,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri izločanju, odvajanju,
 • pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega,
 • prvo pomoč,
 • oskrbo s perilom in obleko,
 • pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov,
 • gospodinjska opravila.

 

ZAPOSLITEV

Po zaključku izobraževanja se kot bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka lahko zaposli:

 • v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • v bolnišnicah (npr. transport pacientov,  kurirska dela, čiščenje pripomočkov za delo).

PREDMETNIK
Splošnoizobraževalni predmeti
Št. ur v 1. let.
Št. ur v 2. let.
Št. ur v 3. let.
Slovenščina
105
60
50
Matematika
105
60
50
70
60
34
Umetnost
33
   
Družboslovje
70
60
 
Naravoslovje
70
60
 
Športna vzgoja
70
60
34
Strokovni moduli
     
Nega in oskrba
168
300
221
Varovanje zdravja in okolja
70
60
 
Etika in komunikacija
70
60
 
Gospodinjstvo
70
32
 
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
 
266
646
Interesne dejavnosti
105
30
25
Odprti kurikulum
     
Informatika
35
   
Osnove anatomije in fiziologije
70
30
 
Osnove dietetike
   
17
Nega nog starostnika
 
30
102
Skrb za starostnika
140
90
34

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Zaključni izpit iz dveh predmetov:

 • slovenščine,
 • storitve in zagovora.
NADALJEVANJE ŠOLANJA

2-letno poklicno-tehniško izobraževanje s področja zdravstvene nege, ki se zaključi s poklicno maturo in omogoča zaposlitev ali nadaljnji študij.

Here you can create the content that will be used within the module.

ZDRAVSTVENA NEGA PTI

Poklic: TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

Vrsta izobraževanja: POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Prvi vpis: 1. 9. 2021

A – Splošnoizobraževalni predmeti Obvezno/ izbirno Skupno število ur
P1 Slovenščina obvezno 276
P2 Tuji jezik obvezno 276
P3 Matematika obvezno 206
P4 Umetnost obvezno 30
P5 Zgodovina obvezno 40
P6 Geografija izbirno 40
P7 Sociologija izbirno 40
P8 Psihologija obvezno 40
P9 Fizika obvezno 40
P10 Kemija obvezno 40
P11 Biologija obvezno 40
P12 Športna vzgoja obvezno 150
B – Strokovni moduli Obvezno/ izbirno  Skupno število ur
M1 Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč obvezno 238
M2 Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba obvezno 323
M3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika obvezno 119
M4 Anatomija, fiziologija in humana genetika obvezno 68
M5 Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti izbirno 68
M6 Zdravstvena terminologija izbirno 68
M7 Vzgoja za socialne vrednote izbirno 68
M8 Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju izbirno 68
M9 Patologija izbirno 68
C – Praktični pouk  obvezno 306
Č – Praktično usposabljanje z delom  obvezno 76
D – Interesne dejavnosti  obvezno 96
E – Odprti kurikulum  obvezno 240

 

(Skupno 15.766 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost