PROJEKTI

BONTON

V publikaciji vam predstavljamo priporočila spodobnega vedenja v šoli in v vsakdanjem življenju. S poznavanjem in upoštevanjem bontona se lažje vključujemo v družbo in smo pri komunikaciji in v odnosih samozavestnejši.

Namenjena je dijakom, zaposlenim in vsem ostalim ljudem.

Z bontonom sta namreč povezani tudi kultura dialoga in kultura sodelovanja. Na Srednji zdravstveni šoli vzgajamo z zgledom: z upoštevanjem bontona bodo naši dijaki suvereno vstopali v dialog v času šolanja in po končani srednji šoli; napredek v družbi je odvisen tudi od zmožnosti sodelovanja, z upoštevanjem priporočil spodobnega vedenja je sodelovanje ne samo omogočeno, ampak tudi spodbuja strpnost, ustvarjalnost in napredek.

Današnja družba narekuje hitri tempo življenja, digitalno socializacijo in omejevanje stikov v živo. Zato je še toliko bolj pomembno, da sebe in druge opozarjamo na priporočila spodobnega vedenja v vseh življenjskih situacijah. Upoštevajmo bonton, bodimo zgled, bodimo del kulturne in sodelovalne družbe sedanjosti in prihodnosti!

DAN ODPRTIH VRAT

Vodi: svetovalna služba in strokovni aktiv zdravstvene nege

EKOŠOLA (Aktiv zdravstvene nege)

Izvaja: aktiv zdravstvene nege

 

V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, v okviru društva DOVES. Projekt Ekošola

Uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šolein s tem dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.

 • Gradi vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu.
 • Je metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.
 • Poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo.

Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Okoljska vzgoja  sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta posebej:

 • Vključuje naravoslovne dejavnosti za povezovanje ciljev in vsebin med predmeti.
 • Vključuje vrednostne cilje v življenje šole.
 • Organizira dejavnosti z mladimi, ki so odraz ustvarjalnosti novih idej in akcij.
 • Celovito organizira vzgojno dela znotraj šole v povezavi s krajem in nosilci odločanja.
 • Povezuje mlade med državami Evrope in sveta.
 • Ekošola je šola za življenje.

Cilji slovenske Ekošole

 • Vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.
 • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.
 • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje).
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 • Povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi.
 • Povezovanje med Ekošolami doma, v okviru EU in širše.

GRADIVO: Gradivo z delavnice MLU Ekošola

EPAS – ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 2022-23

Srednja zdravstvena šola Ljubljana tudi letos prevzema vlogo šole ambasadorke, kar pomeni, da dijaki in mentorji ambasadorji Evropskega parlamenta delujemo kot predstavniki življenja v EU na šoli in opravljamo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim.

“Bodi sam sprememba, ki jo želiš videti v svetu. ”(Ghandi)

Cilji:

 • ozaveščanje o Evropski uniji in kritično spremljanje aktualnih procesov v Evropi;
 • učenje o evropski parlamentarni demokraciji;
 • povezovanje mladih in mentorjev preko šolskih, lokalnih in mednarodnih aktivnosti na področjih, kjer mladi vidijo svoje izzive, raziskujejo vlogo Evropske unije v vsakdanjem življenju ter odkrivajo prednosti evropskega državljanstva;
 • raziskovanje vloge Evropskega parlamenta in drugih institucij v odločevalskem procesu;
 • oblikovanje kritične evropske zavesti in aktivnega državljanstva.

 

Področja aktivnosti dijakov:

 • Spletna informacijska točka – predstavljanje projekta na spletni strani šole
 • EPAS na šolskem družbenem omrežju – predstavljanje aktivnosti projekta in promoviranje evropskih vsebin
 • Informacijska točka EU na šoli
 • Sledi evropske kulture v Ljubljani – tematski sprehodi po Ljubljani in obiski muzejev
 • Aktivnosti in dogodki z gosti med letom in na dan Evrope
 • Drugi dogodki na šoli – evropska kulinarika, obiski tujih učiteljev, kvizi, spremljanje aktualnih razprav preko spleta, delavnice o EU
 • Evropsko državljanstvo in medkulturni dialog v mednarodnih izmenjavah s partnerskimi šolami in institucijami v tujini
 • Nacionalni in evropski dogodki za mlade, na katerih potekajo izmenjave stališč o evropski sedanjosti ter soočenja predstav o evropski prihodnosti
 • Gledališka predstava ‘Ana Frank’ v Mini Teatru in pogovor o strahotah druge svetovne vojne in pomen evropskih vrednot v ohranjanju miru ter sožitja
 • EU v filmu – dijake bomo ozaveščali o evropski filmski produkciji, ki širi vrednote Evropske unije in spodbuja medkulturni dialog s prikazom življenj evropskih narodov
 • Prispevki in objave v šolskem časopisu
 • Aktualna tematika kot del učnega načrta – z dijaki bomo preučevali in se odzivali na aktualno problematiko (okoljevarstvo, medkulturni dialog, pomen večjezičnosti) in spodbujali dijake k aktivnemu državljanstvu

HRANA NI ZA TJAVENDAN (M. Gornjak)

Mentorica: Matejka Gornjak

Predstavitev

Ali ste vedeli, da vsak Slovenec letno zavrže 82 kilogramov hrane? Vabimo vas, da sodelujete v projektu »za manj zavržene hrane«, s katerim želimo, da bomo bolj skrbno ravnali s hrano. Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato naš cilj ni kopičenje odpadkov, temveč iščemo rešitve, da jih ustvarimo čim manj – tudi na področju prehrane. Temeljni namen projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane ter spodbujati praktično uporabo neporabljene oziroma nezaužite hrane. Hkrati pa s pomočjo izvajanja aktivnosti v okviru projekta dvigniti raven znanja o kakovostni, polnovredni prehrani in vse udeležence spodbujati k »pametni izbiri in porabi« hrane ter pravilnemu recikliranju in odlaganju ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke). Projekt je namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti kot poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano.

Potek projekta

V okviru projekta »Hrana ni za tjavedan« bodo dijaki spremljali in analizirali jedilnike v šoli in gospodinjstvih, ravnanje s hrano med obroki in po njej, količino in vrsto zavržene hrane ter njeno nadaljnjo pot, oblikovali priporočila za zmanjšanje zavržene hrane in izvedli aktivnosti  v šoli ter tudi doma spoznali in udejanjali svojo vlogo pri odgovornemu ravnanju s prehrambnimi izdelki. Projekt je torej namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti in poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano tako na ravni posameznika kot ustanove.

Namen projekta

 • Zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne ter zavržene hrane doma in v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadek).
 • Spodbujanje praktične uporabo neporabljene hrane in prikaz pravilnega načina shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
 • Pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s prehrambnimi izdelki in hrano.
 • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

 

Poročila o projektu

KNJIŽNA INFUZIJA - LITERARNE URICE S KNJIŽEVNIKI (N. Spindler, L. Butina)

Mentorici: Nataša Spindler, Lidija Butina

V sredo, 17. 4. 2024, smo praznovali 10. obletnico Knjižne infuzije, vsakoletnega srečanja  znanimi slovenskimi pisaelji v aprilu, mesecu knjige in branja.

Najprej smo se pogovarjali s cenjeno gostjo gospo Natašo Konc Lorenzutti, pisateljico, pesnico, otroško pisateljico, gledališko igralko in učiteljico. Njene romane, predvsem mladinska romana Avtobus ob treh in Gremo mi v tri krasne ter Beseda, ki je nimam in Senca brez obraza, zgodovinska romana o ugrabljenih otrocih,  smo brali od septembra do aprila. Po končanem pogovoru s pisateljico je sledila okrogla miza o branju z našmi uglednimi gosti:

Z gospo Natašo Konc Lorenzutti, gospodom Alojzom Ihanom, uglednim zdravnikom, pesnikom, esejistom, pisateljem, urednikom, mikrobiologom, ki nas je obiskal leta 2018 in se z nami pogovarjal predvsem o svoji knjigi Čas nesmrtnosti … z gospodom Goranom Vojnovićem, priljubljenim filmskim režiserjem, scenaristom, novinarjem, pesnikom, pisateljem, ki nas je obiskal leta 2016 in nam spregovoril o romanih Figa, Jugoslavija, moja dežela in Čefurji raus  …, z gospo Silvo Kastelic, našo ravnateljico in ugledno slovenistko in profesorico, ki je na našo šolo pripeljala že pred Knjižno infuzijo kar nekaj uglednih pisateljev, …  z Meto Kalan, dijakinjo 2. letnika, predstavnico naših biserov, dijakov, ki je bralka in raziskovalka, ki ne zamudi nobenega srečanja bralnega kluba.

Prizorišče je simbolno in je nastalo iz vsebine romanov gospe Nataše Konc Lorenzutti, ki nas opozarja, da lahko vse težave, ki izhajajo iz hladnega, trdega betona, ki je simbol odtujenosti, osamljenosti, ujetosti, bolečine, z vožnjo s simbolnim avtobusom ob treh poiščemo uteho in rešitev v naravi in ljubezni, ki jo nosimo v sebi.  Če citiram Marka Avrelija, rimskega cesarja,  iz njegovega Dnevnika:

Človek išče oddih na podeželju, na morju in v gorah, pa tudi v tebi se porajajo takšne želje. Vendar je to značilnost najbolj preprostih ljudi. V tvoji moči pa je, da se lahko kadar koli umakneš v samega sebe. Kajti nikjer človek ne najde večjega miru ali večje osvoboditve od tegob kot v svoji duši, zlasti kadar ima v sebi take misli, da takoj najde mir, čim se zateče vanje. Notranji mir, v to sem prepričan, pa lahko dosežemo le, če v našem umu vlada red. Stalno se torej zatekaj v to zatočišče in se obnavljaj.

In kaj je branje drugega kot vračanje k sebi in iskanje notranjega reda in miru?

 

Knjižna infuzija s pisateljem Tonetom Partljičem, april 2023

V sredo, 19. 4. 2023, smo pripravili knjižno infuzijo s Tonetom Partljičem, pisateljem, dramatikom in scenaristom.

Navdušil nas je svojo iskrivo neposrednostjo, toplim občutkom za ljudi, življenje, nam s svojimi zgodbami pričaral žive podobe iz svoje preteklosti in nas tudi opomnil, kako pomembno je, da znamo spoštovati in se učiti slovenski jezik.

 

 

 

 
Knjižna infuzija s pisateljico Anjo Štefan, 20. aprila 2022

Če bi vsem ljudem na tem svetu starši brali pravljice ali peli otroške pesmi in bi se tega odrasli večkrat spomnili, bi lahko pogledali na ta naš edini svet, ki ga imamo, z otroškimi očmi – potem bi vse razprtije, lumparije in grdobije izginile in človek bi ponovno našel svoj izgubljeni raj na Zemlji. Zato nam je v sredo, 20. 4. 2022, ob 13.20 gospa Anja Štefan pričarala tak otroško naivni, a neskončno lep svet pravljic in pesmic.  Da smo se lahko vsaj za trenutek preselili daleč od ponorelega sveta v domišljijski svet, kjer je vse lepo in prav. In tako mora biti.

 

Knjižna infuzija s pisateljem Ferijem Lainščkom, 12. aprila 2021

Tokratna Knjižna infuzija s Prešernovim nagrajencem, priljubljenim pisateljem gospodom Ferijem Lainščkom je potekala v ponedeljek, 12. 4. 2021, na daljavo.

Bilo je več kot 150 povezav in vsi smo bili deležni zanimivih in poučnih misli; njegovo živo pripovedovanje nas tako kot branje njegovih knjig utrjuje v veri, da iskrenost, dobrota, ljubezen s ščepcem magije v občasno nelepem svetu ponujajo neizrekljivo lepoto.

 

 

Knjižna infuzija s pisateljico Bronjo Žakelj 7. oktobra 2020

Dne 7. 10. 2020 nas je obiskala pisateljica Bronja Žakelj.

Med branjem romana Belo se pere na devetdeset so najstniki blizu svojim staršem, ki so odraščali v osemdesetih, starši so blizu svoji mladosti, družine čutijo ob branju romana še večjo povezanost, bolni črpajo iz romana, ki veje ljubezen do življenja, moč in vztrajnost na poti do ozdravitve.

Bronjin roman pomeni bližino, ki je hkrati lahko zavetje in uteha. Bronja Žakelj, hvala za zelo čustven in iskren pogovor.

 

Knjižna infuzija s pisateljem Marjanom Tomšičem 2019

V okviru tradicionalnega literarnega srečanja Knjižna infuzija nas je tokrat obiskal pisatelj Marjan Tomšič. Z njim smo se pogovarjali o romanu Grenko morje ter o migracijah nekoč in danes. Toplo in doživeto srečanje je minilo kar prehitro.

 
Knjižna infuzija s pisateljem Alojzom Ihanom 18. aprila 2018

Gospod Alojz Ihan je zdravnik, znanstvenik, profesor, pesnik, pisatelj, urednik …

Za svoje življenjsko in literarno delo je prejel več pomembnih nagrad. Je tisti ugledni profesor, ki brez zadržkov govori prav o vsaki, tudi tabu temi. In ki je svoje esejistično-literarno delo Čas nesmrtnosti poetično zaključil z mislijo:

Na koncu ostane duša. Duša trave, duša mravlje, duša njenega mravljišča, duša reke, duša mostu čez reko, duša mesta, duša človeka, duša njegovega plemena, duša njegove ljubezni.

 
Knjižna infuzija s pisateljico Aksinjo Kermauner 11. aprila 2017

Pisateljica Aksinjo Kermauner se je s pisanjem začela ukvarjati, ker je bila zaljubljena. »Tako se navadno začne ustvarjanje,« iskreno prizna. Že kot deklica je pisala dnevnik, pa tudi doma je bila ves čas obdana s knjigami.

Sodeluje z zavodom za slepo in slabovidno mladino, ki se imenuje Center IRIS. Kmalu je nastala njena prva knjiga z naslovom Kakšne barve je tema?, po kateri je bil posnet celo mjuzikl.

Izdala je več knjig za slepe (»tipank«), med temi sta Snežna roža in Žiga špaget. Potem smo prisluhnili pesmi Ljubezen na prvi dotik, ki govori prav o ljubezni slepega dekleta.

Zatem je pogovor stekel še o romanih Bereniki kodri in Orionov meč, ki smo ju prebirali na bralnem klubu. Glavni tematiki romana sta odraščanje in sprejemanje drugačnosti. Pri tem je pisateljica posebej izpostavila pomen samostojnosti in to, da je potrebno slepe spodbuditi k razmišljanju in iskanju rešitev.

Naša gostja je poudarila še pomen vzgoje, tako tiste doma kot one v šoli. S seboj je prinesla veliko materialov in pripomočkov za slepe, ki so si jih dijaki z zanimanjem ogledali.

 
Knjižna infuzija s pisateljem Goranom Vojnovićem 6. aprilu 2016

Obiskal nas je pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović, ki se rad predstavi kot bivši fužinski mladenič in košarkar. Izvedeli smo veliko podrobnosti o njem in njegovih romanih (Čefurji raus in Jugoslavija, moja dežela), zaključili pa smo srečanje z mislijo na tri njegove največje vrednote: ljubezen (o kateri govori v najnovejšem romanu Figa), iskrenost in poštenost. Goranu Vojnoviću želimo še veliko dobrih romanov, mi pa se vidimo naslednje leto aprila na Knjižni infuziji!

 
Knjižna infuzija s pisateljico Ireno Velikonja v aprilu 2015

NE KADIM, ZDRAVO ŽIVIM

Vodi: Nikica Grkman

MUNERA 3

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je vključena kot partnerica v projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene posameznike v letih 2018–2022« (projekt MUNERA 3). Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so del javnega razpisa Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport kot posredniškega organa za dodeljevanje sredstev, sama operacija pa je delno financirana s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Več ...

NOVOLETNI BAZAR

Koordinira: Jelka Brčkalija

PROJEKT OBMOČNEGA RK LJUBLJANA: SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ (R. Vodišek in J. Bekš)

Vodji: Romana Vodišek in Julijana Bekš

V mesecu marcu bomo na šoli organizirali tečaj prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil. Po pripravah bo sledil izpit iz prve pomoči na šoli.

Projekt »Samo eno življenje imaš«: zainteresirani dijaki/dijakinje po začetnem usposabljanju izvajajo delavnice prve pomoči v osnovnih šolah. V januarju bodo potekale priprave na delavnice, v marcu in aprilu pa izvajanje delavnic v osnovnih šolah v Ljubljanski regiji. Delavnice v OŠ bodo potekale v dopoldanskem času.

Sodelovanje v ekipi Prve pomoči.

 • Ekipa ima redne treninge vsako sredo ob 14.10 do 15.00 v 222.
 • V maju 2022 bo regijsko tekmovanjesrednješolskih ekip iz znanja prve pomoči.
 • Vsem dijakom, ki so vključeni v katerokoli dejavnost se prizna 24 ur Interesnih dejavnosti.

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Vodi delovna skupina:

 • Marjana Dolinar, predsednica
 • Aleksandra Soršak, članica
 • Elizabeta Pikovnik, članica
 • Julijana Bekš, članica
 • Mojca Kotnik, članica
 • Elizabeta Dobrun, članica

 

Priporočamo:

PROSTOVOLJNO DELO

Vodji: Jasmina Istenič in Nataša Osojnik

Prostovoljno delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih in za skupno javno korist.

Dijaki s prostovoljstvom pridobijo koristne delovne izkušnje, sklepajo nova poznanstva, navezujejo stike in pridobijo priporočila za kasnejšo zaposlitev. Šola dijakom v okviru opravljenih ur prizna izbirni del interesnih dejavnosti (IND). Predvsem pa izvajanje prostovoljnega dela vsakemu prostovoljcu prinaša osebno zadovoljstvo.

Pred izvajanjem prostovoljstva dijak sklene dogovor o prostovoljnem delu. V ustanovi, ki jo izbere, se udeleži usposabljanja in spozna mentorja. Pri delu upošteva pravila in dogovore, delo izvaja v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi načeli. Na delo prihaja točno po dogovoru z mentorjem (njemu tudi sporoči morebitno odsotnost). Posebej skrbno varuje zaupne podatke oseb, s katerimi je bil med izvajanjem prostovoljstva v stiku. Dijak mesečno vodi dnevnik opravljenih ur prostovoljnega dela in ga odda koordinatorju prostovoljstva na šoli (po elektronski pošti).

Organizacije in zavodi za opravljanje prostovoljnega dela so:

 • domovi starejših občanov (DSO Kamnik, DSO Bokalce, DSO Fužine),
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana,
 • zavodi za delo z mladimi (društvo Skala, MISSS),
 • Center za brezdomce,
 • Simbioza skupnost (računalniške delavnice za starejše, vadba za starejše, Festival za tretje življenjsko obdobje, Sprehod za spomin…),
 • Vrtec Bežigrad,
 • Rdeči križ – učne delavnice.
 • Dijaki lahko tudi sami poiščejo organizacijo za opravljanje prostovoljstva v lokalnem okolju ali na spletnih straneh slovenske filantropije (prostovoljstvo.org).

 

Ob koncu šolskega leta bo zaključna prireditev, na kateri bodo prostovoljci, ki bodo opravili vsaj 24 ur prostovoljnega dela prejeli priznanje in simbolično darilo.

Glede vseh vprašanj se lahko dijaki obrnejo na koordinatorici prostovoljnega dela na šoli:

Vabljeni vsi dijaki Srednje zdravstvene šole, da se pridružite ogromni skupini slovenskih prostovoljcev!

 

SENZORIČNO GLEDALIŠČE (M. Gornjak)

Vodi: Matejka Gornjak

Približno trajanje dejavnosti:  Oktober 2017 – Junij 2018

 • Z dijaki ustvarjalci se bomo sestajali 1x tedensko 2 šolski uri (učenje, nadgrajevanje scenarija za senzorično gledališče in priprava dijakov na »igro«), celo šolsko leto.
 • Izvedba delavnic v okviru IND ( razpored po urniku):
  • Delavnice za 2. letnik ( 7 razredov ZN in 1 razred BN, 8. delavnic,
  • Delavnice za 3. letnik ( 8 razredov ZN in 1 razred BN) 9. delavnic,
  • Delavnice za 4. letnik (8 razredov ZN) – 8 delavnic,
   Delavnice bodo razporejene v mesecu decembru, januarju, februarju, marcu, aprilu in maju; glede na urnik in PUD.
 • izobraževanju učiteljskega zbora SZŠ Ljubljana (prijave bomo zbirali na oglasni deski), na sredo v mesecu decembru 2017
 • izobraževanju za mentorje PUD-a (mentorji iz UKC Ljubljana), maj 2018
 • izobraževanje za zaposlene v UKC (dodatno izobraževanje na pobudo in zainteresiranost s strani glavne pedagoške sestre UKC Ljubljana) januar – junij 2018, glede na povpraševanje iz UKCLJ.

Vsebina:

Senzorično gledališče omogoča doživetje edinstvene izkušnje: preko zgodbe, ki jo skupaj z dijaki ustvarimo, bomo popeljali vse tiste, ki se bodo gledališča udeležili, v vlogo/stanje/občutja pacienta preko drugih čutil kot je vid (vonj, sluh, okus, dotik).

Cilji:

 • da bi dosegli sam namen gledališča: tj. v udeležencih vzpodbuditi občutek, kako se počuti pacient, s katerim se skopo ali rutinsko komunicira, ki občuti zgolj naš dotik, ki ne ve, kaj se bo z njim dogajalo, počelo, ki se ga v določene posege na nek način tudi »sili«, ki izgubi občutek za čas in prostor, občutje varnosti, zasebnosti in dostojanstva.
 • graditi občutja sočutja, empatičnosti do drugega, biti sposoben ga razumeti v celovitem smislu in biti sposoben samozavedanja in reflektivnega mišljenja – vse to zahteva, da si »obujemo čevlje drugega in prehodimo v njih par korakov«.
 • v udeležencih ozavestiti pomen tega, da lahko pacient v bolnišničnem okolju p/ostane samo »biološko« bitje, ne pa kot psihosomatska celota oz. »biografsko« bitje.

Kratek opis dejavnosti:

V šolskem letu 2017/18 bo dejavnost Senzorično gledališče namenjena:

 • dijakom 2., 3. in 4. letnika SZŠ Ljubljana v okviru obveznih interesnih dejavnosti,
 • izobraževanju učiteljskega zbora SZŠ Ljubljana (prijave bomo zbirali na oglasni deski),
 • izobraževanju za mentorje PUD-a (mentorji iz UKC Ljubljana),
 • izobraževanje za zaposlene v UKC (dodatno izobraževanje na pobudo in zainteresiranost s strani glavne pedagoške sestre UKC Ljubljana).

Nosilec projekta in sodelujoči (učitelji in/ali dijaki):

Matejka Gornjak, koordinatorica, vodja projekta in mentorica projekta.  Pri izvedbi sodelujejo tudi dijaki SZŠ Ljubljana (dijaki 3. in 4. letnika). Vključenih je do 15 dijakov, ki zgodbo oz. scenarij z vnaprej določeno/dodeljeno vlogo (s pomočjo različnih pripomočkov: od rut, instrumentov, primerne učilnice, do zvokov, kozarčkov, robčkov, vprašalnikov, … ) v senzoričnem gledališču odigrajo. Za sodelovanje se jim ure štejejo v prosto izbiro interesnih dejavnosti.

SIMBIOZA SKUPNOST

Zahvala iz DSO Fužine

Zahvala iz DSO Fužine

SIMBIOZA SKUPNOST je projekt, ki spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje, je nadgradnja projekta Simbioza šola, ki je v začetnih izvedbah vseboval predvsem trajnostno e-opismenjevanje starejših iz lokalne skupnosti, kjer so šole nudile prostor in strokovni nadzor nad učenjem računalniških veščin starejših, katerega izvajalci so bili prostovoljci in prostovoljke.

Skozi leta se je nabor aktivnosti razširil na vse medgeneracijske aktivnosti, pri katerih se različne generacije družijo in učijo. Dejavnosti so povezane s področjem informacijsko komunikacijskih tehnologij, športom, kulturo, učenjem ročnih spretnosti, kuhanjem ali pa gre za samo druženje s starejšimi.

Naša šola je že nekaj let vključena v projekt.

 • Profesorica informatike Urška Mlakar, v okviru projekta, z dijaki prostovoljci izvaja računalniške delavnice za starejše. Profesorica športne vzgoje Jasmina Mauko Dimovski vodi z dijaki prostovoljci vadbo za starejše.
 • Dijaki prostovoljci že vrsto let pomagajo soustvarjati Festival za tretje življenjsko okolje, ki vsako leto poteka v Cankarjevem domu.
 • Dijaki pomagajo pri izvedbi Sprehoda za spomin, ki ga organizira DSO Fužine ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni .
 • Številni dijaki se družijo in pomagajo starejšim v domovih starejših občanov.

V okviru projekta Simbioza skupnost si prizadevamo za vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena tako izkušenj starejših kot energije mlajših.

SOBA ZA SPROSTITEV (M. Dolinar in B. Jovanović)

SPIRIT SLOVENIJA: MLADIM SE DOGAJA

<img class=”alignnone size-medium wp-image-10869″ src=”http://szslj.splet.arnes.si/files/2015/10/2019-Spirit-200×68.png” alt=”” width=”200″ height=”68″>

Srednja zdravstvena šola Ljubljana sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. V mesecu septembru in oktobru 2019 bo šola&nbsp; izvedla vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih.

Aktivnosti so financirane s strani Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več ...

ŠOLSKA REVIJA FETI (N. Seražin)

Vodja: Nadja Seražin

Revijo ustvarjajo dijakinje, dijaki ter profesorice, profesorji naše šole. Prispevki zaobjamejo vse pisano šolsko dogajanje, od zabave do resnega dela, ter tudi mladostniški utrip v prostem času.

V Fetiju se lahko preizkusijo vsi, ki jih navdušuje novinarsko delo  – od umetnostnega pisanja, komentiranja, kritiziranja, fotografiranja …, zato vabljeni med nas!

TRAJNA MOBILNOST DIJAKOV

TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah

V šolskem letu 2017/18 smo se na pobudo Zavoda RS za šolstvo vključili k projektu TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah. Projekt traja 3 leta (2017–2020).
Predstavitev projekta:
Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Z akcijo Dijaki dijakom  za varno mobilnost želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. V ta namen bomo kot neformalne oblike povezovanja dijakov na srednjih šolah spodbujali oblikovanje klubov Dijaki za varno mobilnost. V  klubu bodo dijaki opravljali različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti, predstavljali bodo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezovali z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj.

Na naši šoli bo aktivnosti usmerjala učiteljica Matejka Gornjak. V projektu sodelujejo dijaki – predstavniki prvih letnikov.

Cilji projekta so:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

USTVARJALNA ZDRAVSTVENA NEGA

Vodi: Patricija Valentina Kobilšek

V šolskem letu 2017/18 smo na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana pričeli z izvajanjem projekta Ustvarjalna zdravstvena nega. Projekt je zasnovan tako, da učitelji z dijaki razširijo in poglobijo znanje o določeni strokovni temi in iz jezikovnega, umetniškega, športnega, strokovnega področja pripravijo različne izdelke (seminarske in raziskovalne naloge, plakate, literarna dela, avdio posnetke, umetniška dela in drugo). Letošnja tema projekta je Bolečina.

Izbrane izdelke bomo objavili, razstavili in organizirali strokovno srečanje, na katerem bodo dijaki in učitelji aktivno predstavili svoje seminarske in raziskovalne naloge.

Projekt se bo zaključil s slavnostnim dogodkom ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 14. maja 2018 na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana pod pokroviteljstvom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Dijaki so o bolečini zapisali ...

VARNA POT (M. Gornjak, Š. Flerin)

Vodji: Matejka Gornjak, Špela Flerin

» 5X STOP JE COOL« je preventivna dejavnost Zavoda VARNA POT, s katero želimo ozavestiti naše dijake, udeležence v prometu, o pravilnem ravnanju in preventivnih varnostnih ukrepih, ter s tem zmanjšati število smrtnih žrtev in poškodovancev v prometu v obdobju preden tudi sami sedejo za volan. Preko socialnih iger jim poskušajo približati določene podatke in podati znanje in način razmišljanja oz. pravilne presoje vedenja v prometu, preventive pred nevarnostjo ter strpnost in kulturen odnos v prometu. Seznanjajo se s posledicami prehitre in agresivne vožnje, nepravilne uporabe oz. neuporabe varnostnega pasu v avtomobilu in čelade na kolesu, z nevarnostjo neupoštevanja prometnih predpisov ter vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, predvsem najpogosteje zlorabljenega – alkohola.

Delavnica je sestavljena iz treh delov:

1. del: dijaki so razdeljeni v skupine. V vsaki skupini moderator opravi 2 urni del, ki sestoji iz prej omenjenih skupinskih interaktivnih iger. Po vsaki igri sledi diskusija.

2. del: dijaki se srečajo z vrstnikom, z žrtvijo prometne nesreče, ki z njimi deli svojo izkušnjo. Ob podpori strokovnjaka le-ta pove zgodbo o življenju pred in po prometni nesreči, ki mu je za vedno spremenila življenje.

3. del: strokovnjak s področja prometne varnosti predstavi še kratke filme na temo mladi, promet in alkohol ter svetuje  glede varnosti v prometu.

Delavnica se zaključi s kratkim vprašalnikom, ki ga izpolnijo vsi dijaki. Evalvacijo delavnic izvede Zavod varna pot, ki šoli posreduje rezultate in z njim uspešno sodelujemo že več let.

Po mnenju dijakov in učiteljev so delavnice zelo koristne in zato smo prepričani, da tudi kot šola veliko prispevamo pri varnosti dijakov v cestnem prometu.

ZDRAVA ŠOLA

Projekt na šoli vodi: Aleksandra Soršak

Koncept mreže šol, ki promovira zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Evropske unije in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem , odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šolSHE (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področju zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov.

Dejavnosti Zdrave šole na SZŠLJ.

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in dijaki.
 • Trudimo se, da so socialni cilji šole jasni učiteljem, dijakom in staršem.
 • Dijake spodbujamo k različnim dejavnostim tako, da tudi sami oblikujejo raznovrstne pobude.
 • Izkoristimo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavljamo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • Promocijo zdravja vključujemo v vse vidike vsakdanjega življenja na šoli.

Šolski tim skrbi za izvajanje programa. Na šoli deluje tim Zdrave šole, ki ga sestavljajo vodja – Aleksandra Soršak, učitelji, dijaki, vodstvo šole. Evalvacijo nalog  pošlje vodja ob koncu šolskega leta regijskemu koordinatorju Zdravih šol na Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki tako spremlja dogajanje na šolah. Šola v evalvacijah ugotavlja, da skupne dejavnosti pomembno vplivajo na izboljševanje medsebojnih odnosov ter posledično na večje zadovoljstvo in uspešnost dijakov. Redna srečanja z vodji timov potekajo na NIJZ trikrat na leto, kjer se razpravlja o aktualnih temah s področja zdravja ter splošnih informacijah glede delovanja mreže. Vedno se predstavijo tudi šole s svojimi primeri dobrih praks. Tematska srečanja so se izkazala kot velika potreba šol po strokovni podpori ter močan dejavnik stabilnosti in kontinuitete mreže. Skupaj s šolami tudi izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:

 • alkohol in mladi
 • duševno zdravje v šoli
 • gibanje in prehrana
 • šola in starši – iskanje novih poti v sodelovanju
 • kakovostna izraba prostega časa
 • duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • zdrav življenjski slog
 • zdravi pod soncem
 • odnosi.si
 • Odnos.si – zmanjševanje neenakosti

Dosežki

Poster, ki smo ga v okviru »zdrave šole« naredili za nagradni mednarodni natečaj Communicating the European Code Against Cancer in s katerim smo dosegli 2. mesto.

Skupina dijakov 2. f razreda: Helena Miklavčič, Viktorija Dimovska, Marta Cigale, Jaka Rogelj

Učitelji: Janja Jakša, Aleksandra Soršak

 

 

KNJIŽNA INFUZIJA

s TONETOM PARTLJIČEM

 

Navdušil nas je svojo iskrivo neposrednostjo, toplim občutkom za ljudi, življenje, nam s svojimi zgodbami pričaral žive podobe iz svoje preteklosti in nas tudi opomnil, kako pomembno je, da znamo spoštovati in se učiti slovenski jezik.

V sredo, 19. 4. 2023, smo pripravili knjižno infuzijo s Tonetom Partljičem, pisateljem, dramatikom in scenaristom.

    

Vabimo k branju ČLANKA …

10. OBLETNICA KNJIŽNE INFUZIJE

V sredo, 17. 4. 2024, smo praznovali 10. obletnico Knjižne infuzije, vsakoletnega srečanja  znanimi slovenskimi pisatelji v aprilu, mesecu knjige in branja.

Najprej smo se pogovarjali s cenjeno gostjo gospo Natašo Konc Lorenzutti, pisateljico, pesnico, otroško pisateljico, gledališko igralko in učiteljico. Njene romane, predvsem mladinska romana Avtobus ob treh in Gremo mi v tri krasne ter Beseda, ki je nimam in Senca brez obraza, zgodovinska romana o ugrabljenih otrocih,  smo brali od septembra do aprila. Po končanem pogovoru s pisateljico je sledila okrogla miza o branju z našmi uglednimi gosti:

Z gospo Natašo Konc Lorenzutti, gospodom Alojzom Ihanom, uglednim zdravnikom, pesnikom, esejistom, pisateljem, urednikom, mikrobiologom, ki nas je obiskal leta 2018 in se z nami pogovarjal predvsem o svoji knjigi Čas nesmrtnosti … z gospodom Goranom Vojnovićem, priljubljenim filmskim režiserjem, scenaristom, novinarjem, pesnikom, pisateljem, ki nas je obiskal leta 2016 in nam spregovoril o romanih Figa, Jugoslavija, moja dežela in Čefurji raus  …, z gospo Silvo Kastelic, našo ravnateljico in ugledno slovenistko in profesorico, ki je na našo šolo pripeljala že pred Knjižno infuzijo kar nekaj uglednih pisateljev, …  z Meto Kalan, dijakinjo 2. letnika, predstavnico naših biserov, dijakov, ki je bralka in raziskovalka, ki ne zamudi nobenega srečanja bralnega kluba.

Prizorišče je simbolno in je nastalo iz vsebine romanov gospe Nataše Konc Lorenzutti, ki nas opozarja, da lahko vse težave, ki izhajajo iz hladnega, trdega betona, ki je simbol odtujenosti, osamljenosti, ujetosti, bolečine, z vožnjo s simbolnim avtobusom ob treh poiščemo uteho in rešitev v naravi in ljubezni, ki jo nosimo v sebi.  Če citiram Marka Avrelija, rimskega cesarja,  iz njegovega Dnevnika:

Človek išče oddih na podeželju, na morju in v gorah, pa tudi v tebi se porajajo takšne želje. Vendar je to značilnost najbolj preprostih ljudi. V tvoji moči pa je, da se lahko kadar koli umakneš v samega sebe. Kajti nikjer človek ne najde večjega miru ali večje osvoboditve od tegob kot v svoji duši, zlasti kadar ima v sebi take misli, da takoj najde mir, čim se zateče vanje. Notranji mir, v to sem prepričan, pa lahko dosežemo le, če v našem umu vlada red. Stalno se torej zatekaj v to zatočišče in se obnavljaj.

 

In kaj je branje drugega kot vračanje k sebi in iskanje notranjega reda in miru?

   

 

 

TRAJNA MOBILNOST

 


 

 

PROSTOVOLJNO DELO

Prostovoljcem je plačilo vsak nasmeh, ki ti izkaže hvaležnost in veselje. (Lea Čebašek)

 

Prostovoljstvo ti osveži dušo in da občutek zadovoljstva. Naučiš se razumevanja, potrpljenja in komunikacije z ljudmi, ki jim je težko. Je hrana za srce in dušo. (Pia Posavec)

Če osrečimo nekoga z dobrim dejanjem, potem osrečimo tudi sebe. (Urša Kočevar)

Prostovoljstvo je način, da se približaš človeku, da spoznaš težave in probleme, s katerimi se spopada. Dobiš širši pogled na družbo in nove izkušnje za nadaljnje življenje. Prostovoljec ne potrebuje časa, ampak samo srce. (Živa Posavec)

(Skupno 5.056 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost