MEDKULTURNI DIALOG

”Ničesar v življenju se nam ni treba bati; zgolj razumeti moramo.”

(Marie Curie)

Pri urah angleščine smo v drugih letnikih zdravstvene nege odprli debato o strpnosti in medkulturnem dialogu. Preko izkustvenega in teoretičnega učenja so se dijaki preizkusili v različnih življenjskih vlogah in na lastni koži izkusili, kaj pomeni biti del neke interesne skupine, kako delujejo stereotipi in kako je biti diskriminiran na osnovi rasne pripadnosti. Dijaki so vedno znova prišli do zaključka, da ne smemo ljudi opredeljevati zgolj po videzu, temveč se moramo pogovarjati, spoznavati in razumeti – to je ključ do strpne družbe.

”Všeč mi je bilo, da sem lahko izrazil svoja razmišljanja o boju proti rasizmu.”

”Naučil sem se nekaj pomembnega, kar bom lahko uporabil v resničnem življenju.”

”Vesela sem, da smo načeli tako pomembne teme, ki dvigujejo raven ozaveščenosti.”

”Všeč mi je bilo interaktivno delo.”

”Všeč mi je bilo, da smo se učili o stvareh, ki so resnične. Učna snov je bila smiselna, za razliko od mnogih drugih stvari, ki se jih učimo v šoli.”

”Najbolj sem si zapomnil posnetek o boksarju Muhammadu Aliju.”

 

ODKRIJ EU

Skupna načela in vrednote, ki so temelj življenja v EU, so svoboda, demokracija, enakost in pravna država, spodbujanje miru in stabilnosti.

Države Evropske unije

Leta 1951 je šest držav (Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) ustanovilo Evropsko skupnost za premog in jeklo. Leta 1958 se je preimenovala v Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) in leta 1993 v Evropsko unijo.

Sčasoma se je prvotnim šestim državam pridružilo še 22 držav.

Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz EU.

EU trenutno šteje 27 držav članic in ima 24 uradnih jezikov.

Izobraževanje

Države EU namenjajo izobraževanju različno velika finančna sredstva. Študentske izmenjave v EU potekajo prek programa Erasmus, ki je med letoma 2014 in 2020 omogočil študij in usposabljanje na tujem več kot 4 milijonom oseb.

Prostovoljstvo

Vas zanima prostovoljstvo?

Za evropske in mednarodne projekte je na voljo več možnosti za prostovoljsko delo. Oglejte si jih.

Institucije EU

 

Vir: https://european-union.europa.eu/index_sl

VARNA POT

Dijaki 3. letnikov so se v začetku marca udeležili delavnic VARNA POT, ki sta jih organizirali mentorici Mateja Puc in Špela Flerin. Na spletni strani organizatorjev lahko preberete vtise dijakov z delavnic in dobite še druge koristne vsebine.

 

REZULTATI POKLICNE MATURE

POMEMBNO:

  • Pri slovenščini je navedena točkovna ocena od 1 do 8, ki se upošteva pri izračunu uspeha. Pri drugih predmetih so ocene od 1 do 5.
  • Uspeh je vsota vseh pozitivnih ocen in je lahko najmanj 8 točk in največ 23 točk.
  • Izjemen učni uspeh so dosegli kandidati z 22 in 23 točkami.
  • Kandidati, ki poklicne mature niste opravili, prevzamete obvestilo o uspehu pri tajnici šol. maturitetne komisije Veri Orešnik v pisarni 211 in se do 28. 3. 2023 prijavite na spomladanski izpitni rok.

 

 

 

Dostopnost