5. PREDMET SPLOŠNE MATURE

Obvestilo je namenjeno dijakom 3. letnika za predprijavo k opravljanju petega predmeta splošne mature.

  • Peti maturitetni predmet je predmet splošne mature in ga opravljate kot zunanji kandidat na določeni gimnaziji. Lahko sočasno s poklicno maturo ali v samostojnem roku.
  • Za opravljanje se odločite samo, če ga NUJNO potrebujete za vpis na želeno fakulteto. Pri izračunu točk za vpis se ne bo upošteval, če ga fakulteta ne zahteva.
  • Upoštevajte, da je najbolj pomembno, da čim bolje opravite poklicno maturo. Če ugotovite, da bi se še vedno radi vpisali na fakultete, ki zahtevajo peti predmet, lahko tega opravljate tudi kadarkoli kasneje.
  • Za odločitev o smeri študija, vpisnih pogojih in izbiri petega predmeta se obvezno najprej posvetujte s ga. Katarino Gradišar Seifert.
  • PREDPRIJAVA na peti maturitetni predmet poteka v 3. letniku na začetku junija, in sicer na INTERNI del predmeta, to so vaje, seminarske naloge. Točkovno pomenijo 20 % izpita. Če se pravočasno ne prijavite, pomeni, da internega dela izpita ne boste mogli opravljati.
  • Za PREDPRIJAVO se obvezno osebno oglasite pri profesorici Veri Orešnik, tajnici šolske maturitetne komisije, najkasneje do 19. junija 2023.
  • PRIJAVA k petemu predmetu poteka v marcu 2024. Prijavite se na gimnaziji, kjer so vas sprejeli ob predprijavi v juniju.

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA – 14. 6.

Zaradi službene odsotnosti bibliotekark bo šolska knjižnica, v sredo, 14. 6. 2023, zaprta.

Prosimo za razumevanje.

PRIPRAVE NA DOPOLNILNE IN POPRAVNE IZPITE

Priprave na dopolnilne in popravne izpite bodo v četrtek, 22. 6., med 7.30 in 9.05. Dijaki poiščejo učitelje v zbornici oz. njihovih kabinetih. 

Izpiti bodo med 28. 6. in 3. 7. 

VABILO NA 3. SEJO SVETA STARŠEV

Spoštovani starši!
Vabim vas na 3. sejo Sveta staršev SZŠ Ljubljana, ki bo v četrtek, 15. 6. 2023, ob 17. uri v šolski jedilnici.

DNEVNI RED:
1. Poročilo o uspehu v šolskem letu 2022/23
2. Dejavnosti do konca šolskega leta
3. Poročilo o delu Šolskega sklada
4. Mnenje Sveta staršev o začetku pouka v novem šolskem letu
5. Soglasje Sveta staršev k Učbeniškemu skladu za šolsko leto 2023/2024
6. Predlogi in pobude staršev posameznih oddelkov
7. Razno

Več ...
Dostopnost