ŠOLSKA PREHRANA

 

Šolsko prehrano na šoli organizira zunanje podjetje Slorest.
Delovni čas restavracije: od 7.00 do 15.00 ure.
Ponudba:
  • hladna in topla klasična ali vegetarijanska malica,
  • različni prigrizki,
  • brezalkoholne pijače.
Naročilo na želeni meni: preko Slorestove spletne strani.

 
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
 
Prijavo oddajo starši ali skrbniki dijaka kadarkoli v šolskem letu. Dijak začne malico prejemati naslednji dan pouka po prejeti prijavi.

Preklic prijave: prijava na malico se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja znaslednjim dnem po prejemu preklica.

 

ODJAVA MALICE

 

V kolikor dijak ne želi malicati na posamezen dan, se lahko od malice odjavi najkasneje do 9.00 ure:
  • preko spletne strani ponudnika s svojim geslom ali
  • osebno po telefonu na tel. št. (01) 300 16 54 med 8.00 in 9.00 uro.
Odjava se upošteva prvi naslednji dan pouka.
Prepozna odjava od malice: če starši oz. dijak, ki je naročen na malico,  ni odjavil do 9.00 ure, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

 

ANKETA O ŠOLSKI MALICI

 

Dijake vabimo, da odgovorite na anketo o šolski malici. Anketa je anonimna in zelo kratka. Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.